Fedt og fedme part III

Fag: Biologi og Bioteknologi
Arrangør: FaDB-kurser
Titel: Fedt og fedme part III
Kursusform: Eksternat
Forplejning: Prisen inkluderer forplejning.
Deltagerantal: min 10, max 20
Pris: 2100 kr.
Tid: Efterår 2014
Sted: København
Underviser: Pia Kiilerich og Karsten Kristiansen
Tilmeldingsfrist: 1. august 2014.
Målgruppe: Lærere der underviser i Biologi eller Bioteknologi

Indhold: Fedt og Fedme part III – aka Metagenom-analyse af dine tarm-bakterier.


Kan gammel-ost eller kaffe påvirke sammensætningen af bakterier i din tarm? Og kan man øge mængden af lactobacillus bakterier ved at spise A38?
På den tredje del af ”Fedt & Fedme” kigger vi nærmere på tarmbakterierne hos gymnasielærere. Efter at have indsamlet og oprenset bakterielt DNA fra gymnasielærer-fæces har vi sekventeret DNA’et og identificeret bakterierne. Nogle forsøgspersoner har spist gammel-ost, nogle har drukket mindre kaffe og andre igen har indtaget bakterier fra a38 eller lignende. Formålet med denne dag er at lede efter forskelle og ligheder mellem i bakteriesammensætningen hos forsøgspersonerne før og efter deres intervention. Kan vi finde flere eller færre patogene bakterier efter øget indtag af gammelost? Påvirker kaffe overhovedet sammensætningen af bakterier i tarmen? Kommer der flere bifidobakterier i tarmen når man spiser A38?
Vi udleverer datasæt ( i Excel-format) fra forskellige interventioner foretaget af deltagere på en tidligere del af kurset og eksempler på hvordan man behandler og fortolker disse data bliver gennemgået. Derefter arbejdes der individuelt eller i små grupper med data for at undersøge effekten af forskellige interventioner eller bare tilstedeværelsen af udvalgte og interessante bakterie-arter. Resultaterne man har fundet, i form af diagrammer, figurer eller tabeller, præsenteres kort for de andre deltagere inden vi samler op på de vigtigste koncepter angående tarmbakterier, metabolisme, fedme og sundhed.
Husk at medbringe en bærbar PC. Rimeligt kendskab til Excel er en fordel.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question