FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU 6.09.2018 Zielona Góra Prawne aspekty funkcjonowania PES z elementami księgowości

w ramach projektu„Rozkręcamy społeczny biznes” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej