Работа с Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията
Настоящата анкета е изготвена от Български център за нестопанско право и е предвидена за пререгистрирани/ регистрирани в Регистъра на ЮЛНЦ към Aгенция по вписванията фондации, сдружения, читалища и клонове на чуждестранни ЮЛНЦ. Целта на анкетата е да се установят както трудностите, които ЮЛНЦ срещат при вписване на обстоятелства и обявяване на актове, така и добрите практики в работата им с Регистъра.
Каква е правно-организационната форма на Вашата организация? *
С каква процедура се вписвахте в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (РЮЛНЦ) към Агенция по вписванията? *
С коя териториална служба по вписванията работите най-често? *
При работата си с РЮЛНЦ ползвате ли услуги от външен консултант? *
Услугите на какъв тип външен консултант ползвате най-често? *
Required
Откакто Вашата организация е вписана в РЮЛНЦ, какви процедури сте предприемали? *
Required
Откъде намирате информация, когато Ви предстои вписване на обстоятелства/обявяване на актове в РЮЛНЦ? Моля, ако не търсите такава информация, да отбележите само този отговор. *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service