АНКЕТНА КАРТA
Уважаеми младежи, молим за Вашата активна позиция, мнение и препоръки, които ще са полезни за анализа на състоянието и възможностите, които предлага културно-историческото наследство на територията на страната и конкретно във Видин и Велико Търново.  Целта на анкетата е да събере информация, както и различни идеи и предложения за прилагане на ефективни подходи в работата с млади хора и за използването на методи, които да насърчават включването им на пазара на труда чрез използване на културно-историческото наследство на регионите. Проучването ни ще даде насоки за прилагането на адекватни мерки, методи за работа и мотивация с цел ограничаване на безработицата сред младите хора, особено в старите столици на България – Видин и Велико Търново.

Моля, поставете отметка пред предпочитания от Вас отговор.

Sign in to Google to save your progress. Learn more

Колко често посещавате културни и исторически обекти във вашия регион?

*
Считате ли, че темата за културно историческото наследство е добре застъпена в системата на образованието? *
Кой според Вас трябва да се грижи за културното наследство? *

Каква е ролята на обикновения гражданин в опазването на културното наследство?

*

Каква е връзката между образованието и осъзнаването на историческата стойност на обектите от културното наследство?

*
Кой, според Вас, е най-известният обект на културно-историческо и природното наследство, маршрут, атракция или събитие за всяка от партньорските области – Видин и Велико Търново? *
 Моля, посочете какви исторически, природни, културни или други забележителности биха представлявали интерес за туристи на територията на Вашата община. *
Провежда ли се във Вашата община народен празник (събор, курбан, фестивал или др.)? Моля, ако има такъв, посочете къде и на коя дата. *

Моля, посочете дейности в опазването на културно-историческото наследство, в които бихте се включили на територията на Вашата община?

*

Кои са според Вас пречките и предизвикателствата пред младежите за участие в проучването и опазването на културно-историческото наследство?

*

Посочете Вашите идеи и предложенията за подобряване на дейностите, свързани с проучване и опазване на културно-историческото наследство (какви са нуждите и предпочитанията на младите хора, какъв вид подкрепа или образователни програми могат да им помогнат да участват по-активно в тези дейности.

*

Каква роля изиграва технологията в поддържането на интереса към културното наследство?

*

Според Вас, кои са причините младите хора да търсят работа в областта на културно-историческото наследство?

*

Какви видове дейности предпочитате и какви са очакванията Ви при започване на работата в областта на културно-историческото наследство?

*
Какви са пречките, които срещате най-често при търсене на работа в областта на културно-историческото наследство? *

Кои са според Вас най-добрите начини, по които като млад човек предпочитате да си търсите работа?

*

Какви предложения и препоръки бихте направили за подобряване на младежките политики и програми в областта на културно-историческото наследство? /посочете в свободен текст, нужди и предпочитания, от какъв вид подкрепа се нуждаят /

*

Кои сектори от вашия живот смятате, че са изцяло свързани с дигиталните технологии?

*
Възможни са повече от един отговор
Required
Проявявате ли желание да участвате в планираните младежките дейности по проект „Старите столици Видин и Велико Търново - културно-историческо наследство за бъдещето на младите хора“? *
Вие сте представител на: *
Какъв е вашия статус? *

Вашето образование е:

*
Вие сте
*

Вашата възраст е:

*
Живеете в: *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy