Registrácia na konferenciu Zručnosti do neznámej budúcnosti
2. výročná konferencia Združenia podnikateľov Slovenska o podnikateľskom vzdelávaní na tému:
Zručnosti do neznámej budúcnosti

Termín: 21.03.2019
Čas: 13:00 - 20:00
Miesto konania: Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava


PREDBEŽNÝ PROGRAM

13:00 - 13:30 Registrácia účastníkov

13:30 - 13:45 Slávnostné otvorenie

14:00 - 15:00 Prvý panel: Čo nám hovoria prieskumy o schopnosti škôl učiť zručnosti pre budúcnosť

- Zástupca portálu Profesia
- Petra Friedrichová, Iniciatíva to dá rozum

15:00 - 16:00 Druhý panel: Istota neistoty (školské systémy a pracovný trh budúcnosti: očakávania vs. realita)

- Ondřej Bárta, Practice Leader, Franklin Covey
- Ján Uriga, PwC, Experience Center Leader
- Peter Bolcha, Anglosaská univerzita

16:00 - 16:30 Prestávka na kávu a občerstvenie

16:30 - 17:30 Tretí panel: Ako pomôcť slovenským školám vyučovať kompetencie potrebné pre svet, ktorý príde, no nepoznáme ho

- Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD., University of Liverpool
- Kornélia Lohyňová, Hotelová akadémia Mikovínyho, Bratislava
- Ondřej Kania, zakladateľ, JKEducation

17:30 - 18:00 Záverečné zhrnutie

18:00 - 20:00 Večera a neformálny networking


Viac informácií nájdete na -> http://bit.ly/2-konferencia-ZPS-o-podnikatelskom-vzdelavani

V prípade otázok kontaktujte sekretariát Združenia podnikateľov Slovenska na adrese zps@zps.sk

Meno a priezvisko: *
Your answer
E-mailový kontakt *
Your answer
Telefonický kontakt: *
Your answer
Ktorú školu, inštitúciu alebo organizáciu na podujatí zastupujete (prosím uveďte názov): *
Lokalita pôsobenia *
Odkiaľ ste sa dozvedeli o podujatí?
Your answer
Čo považujete za najdôležitejšie vo vzdelávaní pre budúcnosť?
Your answer
Čo by ste sa radi dozvedeli na konferencii?
Your answer
Ochrana osobných údajov
Združenie podnikateľov Slovenska, IČO: 00586528, so sídlom Cukrová 14, 813 39 Bratislava, kontaktný email: zps@zps.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ako spracovateľ osobných údajov účastníkov uvedených v rámci elektronickej registrácie na toto podujatie, ako aj podobizní účastníkov zachytených na fotografiách a video záznamoch z podujatia, v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) informuje, že (i) tieto údaje budú spracované na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v ochrane jeho majetku, v informovaní verejnosti o podujatiach prostredníctvom jeho webových stránok a sociálnych sietí, ako aj vo vyhodnocovaní záujmu o jeho podujatia s cieľom ich neustáleho zlepšovania, (ii) pri spracovaní týchto údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, (iii) spracovanie týchto údajov je zákonnou požiadavkou, pričom bez poskytnutia týchto údajov by naplnenie vyššie uvedených účelov spracovania nebolo možné, (iv) Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu a nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho sprostredkovateľa, s výnimkou osoby zabezpečujúcej správu elektronického systému Prevádzkovateľa a/alebo vyhotovenie fotografií a videí z podujatia a osoby zabezpečujúcej ich digitálne spracovanie a šírenie, ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia, (v) Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať tieto údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným 3. osobám, než vyššie uvedeným sprostredkovateľom, (vi) údaje budú spracované po dobu, po ktorú ich Prevádzkovateľ môže vyžadovať z dôvodu obhajoby svojich právnych nárokov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (vii), každý účastník má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, pokiaľ sa domnieva, že Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Združenie podnikateľov Slovenska. Report Abuse - Terms of Service