Chestionar Cadre didactice - nivel primar/gimnazial/liceal
Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea a Calității din cadrul Liceului Teoritec "Nagy Mózes", Târgu Secuiesc este preocupată de satisfacția beneficiarilor față de serviciile educaționale. În acest demers evaluarea calității acestor servicii ocupă un loc deosebit de important. În scopul de a realiza o apreciere cât mai obiective și de a contribui la înbunătățirea serviciilor educaționale din școala noastră, vă rugăm să aveți amabilitatea de a răspunde următoarelor întrebări. Vă mulțumim pentru participare și vă asigurăm de confidențialitatea răspunsurilor!
1. Cum comunicați cu părinții? *
Required
2. Cum comunicați cu elevii? *
Required
3. Cum comunicați cu colegii? *
Required
4. Cum comunicați cu conducerea școlii? *
Required
5. Folosiți la disciplina pe care o predați tehnologii informatice și de comunicare? *
6. În școală există rețea de calculatoare? *
7. Aveți acces la rețeaua de calculatoare pentru documentare și informare în timpul și în afara orelor de profil din programul școlar? *
8. Aveți acces, în interesul unității școlare, la: telefon, fax, copiator, computer cu scanner și imprimantă? *
9. Ce știți despre existența și funcționarea unor parteneriate între școala dumneavoastră și comunitate? *
10. Utilizați auxuliare curriculare, echipamente și materiale de studiu în procesul de predare? *
11. În procesul didactic utilizați autoevaluarea elevilor, evaluarea formativă și feedback-ul pentru optimizarea procesului de învățare? *
12. Cum comunicați elevilor progresul realizat și rezultatele școlare? *
13. Cum comunicați cu părinților progresul realizat și rezultatele școlare ale copiilor lor? *
Submit
This form was created inside of Liceul Teoretic "Nagy Mózes". Report Abuse - Terms of Service