מורים למתמטיקה מובילי תקשוב

הטופס מיועד למורים המעוניינים להשתתף בפורום של מורים מובילי תקשוב במתמטיקה, אשר משלבים את התקשוב כחלק שוטף בהוראת / למידת מתמטיקה
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Skype
  Hangout
  WebeX
  אחר
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question