SUBTRACT – Enkät för intressenter
Den här enkäten skickas ut till alla deltagare i alla deltagarländer i samband med den workshop som ska hållas i varje partnerland. De länder som ingår i projektet är; Italien, Spanien, Finland, Slovenien, Belgien, Österrike och Sverige. Eftersom att samma frågeställningar används i varje deltagande land och utgår från olika situationer och förutsättningar kan delar av enkäten vara resultatet av andra länders behov.
Vi ber om er hjälp att svara utifrån de förutsättningar ni har och efter bästa förmåga, tack på förhand.
Förutom din åsikt kommer vi att samla in ditt namn och din e-postadress (inte obligatorisk) när du fyller i formuläret.
Vi kommer att lagra dessa data på ett säkert sätt till slutet av SUBTRACT-projektet (augusti 2023), då forskningsperioden är över. Fram till dess kommer vi att använda den information vi samlar in i undersökningen, till exempel ditt namn och e-postadress, endast för en uppföljning om det behövs. Din åsikt kommer endast att användas för att utarbeta den regionala omvärldsanalysen, som krävs av projektet. Vi respekterar ditt förtroende och skyddar din integritet och kommer därför aldrig att sälja eller dela denna information med någon tredje part.
Om du har några frågor eller ändrar dig, vänligen kontakta oss på: ingrid.unden.lindehell@vakin.se
1. Introduktion
Du svarar på enkäten som representant för:
Clear selection
Notering:

1. När du svarar på enkäten som representant för “beslutsfattare”, “avfallshanteringen”, “återvinningscentralerna”, “övriga intressenter” och “universitetsanställd” vill vi också att du ger din åsikt som “medborgare. Du kommer att svara på frågorna relaterade till din roll samt frågorna avsedda för “medborgare”.

2. Med uttrycket "Ledning för återvinning och avfall, ÅVC, mm" (Q1 (c)) menar vi "Ledning av en enhet som samlar material till återanvändning eller förbereder dem för återanvändning och/eller säljer av varor eller erbjuder en tjänst associerad med återanvändning.

3. Följande frågeformulär är uppdelat i två avsnitt:

3.1. Avsnitt A har utformats för alla svarande. Frågorna kräver ingen specifik kunskap inom återbruksområdet. Målet är att samla in din åsikt oavsett bakgrundskompetens.
3.2. Avsnitt B riktas istället till experter inom återbruksområdet. Frågorna innebär en specifik kunskap och expertis inom området.
Namn (eller namn på institutionen/organisationen du representerar):
Email adress (eller email adress till institutionens/organisationens kontaktperson):
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy