Gaelscoil Chill Mhantáin - Liosta Rphoist - Email List

Líon isteach do shonraí sna boscaí thíos le d'thoil i dtreo is go mbeidh muid in ann tú a choimeád ar an eolas via rphost agus SMS.

Má tá níos mó ná páiste amháin agat sa scoil beidh ort foirm a líonadh isteach do gach páiste (chun an fhoirm a líonadh isteach níos mó ná uair amháin beidh ort "an leathanach a athlódáil/do bhrabhsálaí a athnuachan")

Ligfidh sé seo dúinn liostaí phoist a chruthú do gach rang/do gach múinteoir agus a chinntiú go ngeobhaidh tú an comhfhreagras cuí.

Please fill in your details in the fields below to help us keep you informed via email and SMS.

If you have more than one child in the school you will need to submit multiple entries (to fill out the form more than once you will need to "reload the page/refresh your browser").

This will allow us to set up individual mailing lists for each class/teacher and ensure the correspondence you receive is directly relevant to your child.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question