דף בחירה חמישידע ז' תשע"ח

תלמידים יקרים,
עליכם לבחור 3 שיעורים מרשימה א' ושלושה שיעורים מרשימה ב'
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question