Request edit access
แบบตอบรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - สกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
ระดับ *
Your answer
สังกัด *
Your answer
โทรศัพท์ที่ทำงาน *
Your answer
โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
E-Mail
Your answer
โรคประจำตัว *
Your answer
ประเภทอาหาร *
การเข้าร่วมโครงการ *
Required
ข้อปฏิบัติและข้อแนะนำ
ลงทะเบียนรายงานตัวตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องราชา ๑ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ พิธีเปิดเวลา ๐๘.๓๐ น. (ขอความกรุณามาให้ตรงเวลาด้วย)
การแต่งกาย
๑.) การแต่งกายชุดสุภาพตลอดการฝึกอบรม
๒.) เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยารักษาโรค ฯลฯ
แบบแสดงความจำนงขอเข้าพักในวันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
*
แบบของเข้าห้องพักในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
รายละเอียดในการติดต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันดำรงราชานุภาพ ๐ - ๒๖๒๒ - ๐๙๖๑ มท.๕๐๕๖๗
นางสาวฐิติพร อุนรัตน์ ๐๘๕ - ๔๘๔ ๒๐๗๐
นางเสาวลักษณ์ กิจนุสนธิ์ ๐๘๕ - ๔๘๔ ๑๙๘๗
นางสาวทัศนีย์ ชัยศรี ๐๘๑ - ๕๘๓ ๙๘๓๔
นางสาวแพรวพรรณ ฤทธิ์รุ่งอรุณ ๐๘๙ - ๔๔๒ ๑๐๑๐
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service