Туристички техничар
МАТУРСКИ ИСПИТ
ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита за образовни профил Туристички техничар.

Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.

Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.

Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута. Тест попуњавајте ћирилицом, осим код задатака где је наглашено попуњавање латиницом.

Желимо Вам много успеха у раду!
Изабери тачан одговор. Итинерер је:
1 point
Clear selection
Изабери тачан одговор. Туристичка агенција School Tours је издала ваучер групи ученика и упутила их у хостел Adventurе, након што је од хостела добила потврду резервације. Хостел је потврдио резервацију, јер је имао слободних места. Такође је одобрио туристичкој агенцији провизију за посредовање. На основу датог описа проценити о ком уговору између туристичких агенција и хотелијера је реч.
1 point
Clear selection
Изабери тачан одговор. Хотелски рачун се наплаћује:
1 point
Clear selection
Изабери тачан одговор. Капацитет је латинска реч која значи:
1 point
Clear selection
Изабери тачан одговор. Дат је кратак опис једне од хотелских служби: Ова служба заједно са рецепцијском пружа услуге смештаја у хотелу. На челу ове службе је домаћица ако је особа женског или шеф ако је особа мушког пола. Ова служба организује одржавање хигијене смештајног дела, декорисање ентеријера, одржавање хортикултуре, организовање радног процеса у рекреативном центру и у просторијама за прање и пеглање. На основу описа одредити о којој се служби ради.
1 point
Clear selection
Изабери тачан одговор. Да бисте регистровали учесника скупа потребно је извршити следеће:
1 point
Clear selection
Изабери тачан одговор. Организациона и функционална целина са формираном туристичком понудом, природним вредностима, културним добрима и другим знаменитостима значајним за туризам, комуналном, саобраћајном и туристичком инфраструктуром, као и објектима и другим садржајима за смештај и боравак туриста јесте:
1 point
Clear selection
Изабери тачан одговор. Издвојити сличност између наведених појмова: ксенодохије, лесхе, пандокеје, катагогије и катализеје:
1 point
Clear selection
Изабери тачан одговор. У етносоцијалне туристичке вредности спадају:
1 point
Clear selection
Изабери два тачна одговора. Сваки скуп у оквиру протоколарних активности садржи:
1 point
Изабери два тачна одговора. У великим прозорским отворима готских катедрала налазе се витражи.Постојање витража утиче на:
2 points
Изабери четири тачна одговора. Да би продавала карте за међународни авио-саобраћај, туристичка агенција мора да поседује лиценцу IATA (Међународног удружења авио-компанија). Она се не добија на основу мишљења стручњака о:
2 points
Изабери два тачна одговора. Наведене су тврдње које се односе на превозна документа у железничком саобраћају. Међу понуђеним заокружите бројеве испред тачних исказа:
2 points
Изабери два тачна одговора. Допунске потребе чине:
2 points
Изабери два тачна одговора. Издвојити туристичке центре на Флориди.
2 points
Изабери три тачна одговора. Наведене су тврдње које се односе на уговоре о изнајмљивању дела или целине брода као превозног средства. Међу понуђеним заокружите бројеве испред тачних исказа.
3 points
Изабери три тачна одговора. Он наведених катедрала издвојте оне које су грађене у романичком стилу.
3 points
Изабери четири тачна одговора. Међу понуђеним тврдњама налазе се оне које указују на међусобну условљеност туризма и хотелијерства пронађи их и заокружи број испред тражене тврдње.
4 points
Допуни реченицу уносећи одговор у поље испод задатка. Једино превозно средство којим је могуће извести једно туристичко путовање од почетка до краја (point to point) је __________.
1 point
Допуни реченицу уносећи одговоре, одвајајући их зарезом, у поље испод задатка. Технолошки процес рада комерцијалне службе организационо је расчлањен на извршење послова и радних задатака у оквиру: 1. набавке 2. _______ 3. складиштење 4. ________
1 point
Допуни реченицу уносећи одговоре, одвајајући их зарезом, у поље испод задатка. Апартман као смештајна јединица, је скуп просторија које чине соба са два лежаја, соба за дневни ___________ и ________ блок (купатило и WC).
1 point
Допуни реченицу уносећи одговор у поље испод задатка. Атрактивни фактори једног туристичког подручја деле се на _________________ и друштвене.
1 point
Допуни реченицу уносећи одговор у поље испод задатка. Између туристичке привреде коју сачињавају шест основних привредних делатности и туристичке понуде у ______________ смислу, може да се стави знак једнакости.
1 point
Допуни реченицу уносећи одговор у поље испод задатка. Наведен је један од основних делова целокупне туристичкое информативно- пропагандне документације. На празној линији уписати део који који недостаје. 1. _______ 2. део који олакшава пословање агенције
1 point
Допуни реченицу уносећи одговоре, одвајајући их зарезом, у поље испод задатка. Најтоплији град Европе је ___________, са средњом јануарском температуром ______ степени Целзијуса.
1 point
Унеси тачан назив уговора у поље испод задатка. Прочитати следећи опис уговора: То је уговор којим се организатор путовања (туристичка агенција обавезује да прибави туристи скуп услуга (превоз, боравак, и друге услуге које су са њима везане), а путник се обавезује да организатору плати једну укупну (паушалну) цену. Агенција се обавезује да ће иступати „у своје име“ независно од тога што извршење појединих услуга може поверити некоме од пословних партнера (хотел, саобраћајно предузеће и др.). На основу датог описа проценити о којој врсти уговора је реч, a затим на празну линију уписати његов назив.
2 points
Допуни реченицу уносећи одговоре, латиницом одвајајући их зарезом, у поље испод задатка. На линију поред туристичког термина написати његову скраћеницу. Апартман _____ Полупансион ____ Боравишна такса ____ Ноћење са доручком ____
2 points
Допуни реченицу уносећи одговоре, одвајајући их зарезом, у поље испод задатка. Хотелски рачун се закључује када гост _________________________________. За госте који дуже бораве у хотелу рачун се закључује сваких _______________________________.
2 points
Допуни реченицу уносећи одговоре, одвајајући их зарезом, у поље испод задатка. Развој савременог хотелијерства условљен је деловањем више фактора, међу којима су најважнији следећи: - Развој производних санага и производних односа -_______________________________________________ - Развој и омасовљавање туризма -_______________________________________________
2 points
Допуни реченицу уносећи одговоре, одвајајући их зарезом, у поље испод задатка. Мозаици старог Рима имају _____________________ карактер. Мотив Диониза са леопардом, део је мозаика пронађеног на поду палате _________________________ у близини _____________.
2 points
Допуни реченицу уносећи одговоре, одвајајући их зарезом, у поље испод задатка. Први споменици архитектуре настали у металном добу од огромних блокова камена познати су као ______________. Најчувенији је ____________ код града Солсберија у ______________.
2 points
Допуни реченицу уносећи одговоре, одвајајући их зарезом, у поље испод задатка. Други модеран хотел у Београду подигао је ________________. Хотел је подигнут ________ године и звао се _______________.
3 points
Наведи одговоре одвавајући их зарезом, без зареза, у поље испод задатка. Према Закону о туризму Републике Србије угоститељски објекти се деле на:
3 points
На линију испод задатка уписати ознаку статуса резервације у ваздушном саобраћају, уносећи одговоре редом од 1-4, латиницом одвајајући их зарезом: 1. резервација ће бити обезбеђена ако неко од путника са статусом резервације ОК откаже путовање 2. резервација затражена, али још увек није потврђена 3. могућност коришћења жељеног лета једино у случају ако има слободних места која нису попунили путници са резервацијама или са оpen картама 4. резервација потврђена, место за тражени лет обезбеђено
4 points
Пословница туристичке агенције, организује неколико врсте послова у оквиру туристичког путовања. На основу текста, на линијама испод напишите о којим врстама посла је реч, одвајајући зарезом. Туристичка агенција је на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду сачекала групу туриста која је допутовала из Москве. Затим је својим мини бусом ову групу превезла до њихове крајње дестинације- Врњачке Бање. Група туриста је безбедно стигла и уредно се сместила у хотелу „Соларис“. Сутрадан туристичка агеција је организовала разгледање Врњачке Бање и околине. С обзиром да су туристи били заитересовани за званичну посету манастиру „Жича“, агенција им је омогућила манстирски доручак у овом манастиру и разговор са сестринством овог манастира. Последњег дана боравка у Врњачкој Бањи, туристи су присуствовали едукативној радионици у Специјалној болници „Меркур“ на тему „Живети са дијабетесом“.
4 points
Прочитати наредне исказе о бањским местима. Затим изаберите два исказа која су тачна, а нетачне не обележавајте.
4 points
Column 1
На територији Француске највећи број бања је на Пиринејима и Централном масиву
У Пољској је позната бања Крињица.
Највећи број бања у Русији налази се у подгорини Урала
Највише бањских места у Италији смештено је у провинцијама Тоскани и Лацију, од којих се истичу Карлове Вари.
Наведена су већа туристичка места. У пољу испод задатка напиши имена залива у којима се ова места налазе, одвајајући их зарезом. Империја, Валенсија, Сет, Крк,
4 points
Хотел „Тара“ на Тари има 900 лежајева. У току 2015. године остварио је промет од 250 000 ноћења, а у току 2016. године 280 000 ноћења. Израчунати степен коришћења смештајног капацитета у хотелу „Тара“ на Тари у 2015. и 2016. години. Одговоре уписати у пољу испод задатка одвајајући их зарезом. Упоредити степен коришћења смештајног капацитета у хотелу „Тара“ на Тари у 2015. и 2016. години и допунити следећу реченицу. Степен коришћења смештајног капацитета у хотелу „Тара“ на Тари је у 2016. години _______________ у односу на степен коришћења смештајног капацитета у 2015. години, због већег броја ___________________ у овој години.
5 points
Одредити редослед поступака при регистрацији учесника скупа. Правилан редослед поступака (редне бројеве) уписати у пољу испод задатка одвајајући их зарезом. 1. акредитација 2. потврђивање пријава 3. пријем пријава 4. пренос информација
2 points
Регистрационо–резервациони биро у свом раду, има четири пословне операције. Правилан редослед (редне бројеве) уписати у поље испод задатка одвајајући их зарезом. 1. ради се на регистрационом деску на месту одржавања скупа, непосредно пред почетак скупа, када су учесници скупа већ пристигли и када на деску пријављују свој долазак 2. састоји се у пријему пријава учесника и регистровање учесника скупа, уписом у booking-листе, rooming-листе, трансфер-листе и листе тура, уколико су се учесници пријавили за њих 3. је потврђивање пријава учесницима скупа, уписом у пријавне формуларе, потврда учесницима скупа о регистрацији уз прилагање хотелског ваучера и ваучера за трансфер 4. је пренос информација о регистрацији учесника скупа: организатору скупа и најава доласка гостију у хотел уз слање копије
2 points
Са леве стране су неведенa одељења службе на спратовима, а са десне стране носиоци пословања у наведеним одељењима. У поље испод задатка унети редне бројеве одговарајућих одељења, одвајајући зарезом. 1. Одељење за одржавање хигијене смештајних јединица 2. Одељење за одржавање хигијене осталих хотелских простора 3. Одељење за декорисање ентеријера хотела и одржавање хортикултурних расада 4. Одељење за спортско-рекреативне активности гостију 5. Одељење за прање и пеглање рубља и хемијско чишћење ___ перач стаклених површина ___ цвећар ___ хемијски чистач ___ шеф рекреативног центра ___ спремачице соба
2 points
У поље испод задатка унети счово И или слово Р, за сваки од понуђених одговора, одвајајући их зарезом. Уписати слово И ако су у питању врсте иницијативних туристичких агенција и слово Р ако су у питању врсте рецептивних туристичких агенција: ___ Travel service ___ туроператори ___ путнички бирои ___ конзорцијуми ___туристичка агенција која има рецептивне пословнице али и мрежу пословница за иницијативне послове
3 points
Наведени су канали (начини) продаје туристичких путовања, и појединачне активности у оквиру продаје туристичких путовања. У пољу испод задатка унети редне бројеве канала продаје којој активност припада. Бројеве унети одвајајући их зарезом. ___ Продаја појединим великим пословним партнерима ___ Продаја непосредно клијентима ___ Субагентура 1. Преко сопствене продајне мреже 3. Директна продаја (без ангажовања продајне мреже) 2. Ангажовањем продајне мреже других туристичких агенција
3 points
Наведене групе користи и поједине користи. У пољу испод задатка уписати бројеве групе којој припадају, одвајајући их зарезом. Један број могуће је употребити више пута. 1. физиолошке 2. економске 3. друштвене 4. психолошке ___ вредност за уложени новац ___ самопоуздање ___ сигурност ___ добра исхрана ___ пријатно друштво ___ удобан кревет
3 points
Наведени су уметнички покрети 20. века и уметници. У поље испод задатка уписати редне бројеве праваца у којима су дати уметници остварили своја најзначајнија дела. Бројеве уписати одвајајући их зарезом. 1. Супрематизам 2. Кубизам 3. Експресионизам 4. Поентилизам 5. Сликарство фантазије 6. Неопластицизам 7. Фовизам 8. Конструктивизам ___ Владимир Татлин ___ Морис Вламинк ___ Жорж Брак ___ Жорж Сера ___ Марк Шагал ___ Пит Мондриан
3 points
Наведени су стилови у уметности новог века и архитектонски споменици. У поље испод задатка уписати редне бројеве одговарајућег стила за све грађевине, одвајајући их зарезом. Један број је могуће употребити више пута. 1. Ренесанса 2. Барок 3. Неокласицизам ___ Пантеон, Париз ___ Капела Паци, Фиренца ___ Црква Ил ђезу, Рим ___ Црква сан Иво дела Сапиенца, Рим ___ Црква Мадлен, Париз ___ Малатестин храм, Римини
3 points
Наведени су називи бања и називи бањских зона. У пољу испод задатка уписати редни број бањске зоне којој бања припада, одвајајући их зарезом. ___ Бања Ковиљача ___ Јошаничка бања ___ Гамзиградска бања 1. Војвођанска зона 2. Копаоничко-јастребачка зона 3. Западносрбијанска зона 4. Шумадијска зона 5. Источносрбијанска зона 6. Косовска зона
3 points
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse