S13 SEJ TRIAL SPM 2020
SET INI MENGANDUNGI 40 SOALAN OBJEKTIF. SILA JAWAB KESEMUA SOALAN.
KOD SEKOLAH *
NAMA PENUH MURID *
KELAS *
2 points
1. Gambar 1 adalah binaan ziggurat. Mengapakah masyarakat Mesopotamia membina binaan tersebut? *
1 point
Captionless Image
2 Perkembangan yang pesat dalam perancangan bandar berlaku pada sekitar tahun 2000 S.M dalam Tamadun Indus. Apakah faktor yang mendorong perkembangan tersebut? *
1 point
3 Gambar 2 berikut menunjukkan cara ikatan kolar kuda . Apakah kebaikan ikatan kolar kuda China berbanding Eropah? *
1 point
Captionless Image
4. *
1 point
Captionless Image
5 Rajah berikut menunjukkan tahap perkembangan sesebuah pelabuhan dalamkerajaan awal di Asia Tenggara. *
1 point
Captionless Image
6 Gambar 3 menunjukkan candi Angkor Wat di Kemboja. Mengapakah kerajaan Angkor membina candi tersebut? *
1 point
Captionless Image
7 Surah berikut adalah wahyu kedua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandungi perintah supaya menyebarkan Islam. *
1 point
Captionless Image
8 Mengapakah orang Arab Quraisy Mekah menentang ajaran Islam? *
1 point
9 Gambar 4 menunjukkan sambutan Hari Awal Muharram di Malaysia *
1 point
Captionless Image
10 Tindakan berikut dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selepas perang Badar berakhir. *
1 point
Captionless Image
11 Selepas dua tahun Perjanjian Hudaibiyah dimeterai,orang Quraisy Mekah mencabuli perjanjian tersebut dengan menyokong Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza’ah. Apakah kesan daripada pencabulan tersebut? *
1 point
12 Dasar sosial Islam yang dilaksanakan oleh kerajaan Turki Uthmaniyah telah menarik minat orang Kristian untuk memeluk Islam. Mengapakah dasar tersebut menarik minat orang Kristian? *
1 point
13 Gambar 5 merupakan tokoh pengembara Islam pada abad ke- 14. *
1 point
Captionless Image
14 Maklumat berikut berkaitan dengan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. *
1 point
Captionless Image
15. Perkara yang manakah menunjukkan kedatangan Islam ke Asia Tenggara mempengaruhi cara hidup bermasyarakat tempatan ? *
1 point
16 Rajah berikut menerangkan tentang kaedah pendidikan dalam masyarakat Melayu tradisional. *
1 point
Captionless Image
17 Pada zaman Reformation di Eropah, pemimpin gereja sering dikritik oleh masyarakat . Mengapakah kritikan tersebut berlaku? *
1 point
18 Jadual di bawah berkaitan dengan tokoh Eropah pada abad ke-15. *
1 point
Captionless Image
19 Bagaimanakah Land Settlement Order yang diperkenalkan oleh British di Sarawak pada tahun 1933 dapat melindungi tanah milik peribumi? *
1 point
20 Mengapakah sistem pendidikan pada zaman penjajah gagal menyatupadukan kaum di Tanah Melayu? *
1 point
21 Perkembangan berikut berlaku di Eropah pada abad ke- 19 *
1 point
Captionless Image
22 Mengapakah kuasa imperialis memperkenalkan sistem birokrasi Barat di AsiaTenggara? *
1 point
23 Jadual berikut merujuk perkembangan yang berlaku di Thailand. *
1 point
Captionless Image
24 Rentap menyerang pasukan James Brooke di Kubu Nanga Skrang pada tahun 1853. Rentap bertindak demikian kerana James Brooke *
1 point
25 Undang-undang berikut dikeluarkan oleh British di Tanah Melayu pada awal abadke -20. *
1 point
Captionless Image
26 Mengapakah Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) mendapat sambutan hangat dalam kalangan penduduk di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah ? *
1 point
27 Jadual berikut berkaitan dengan kaedah penyatuan negara Jerman oleh Otto Eduard Von Bismark. *
1 point
Captionless Image
28 Maklumat berikut berkaitan dengan ciri-ciri sesuatu bangsa. *
1 point
Captionless Image
29 Malayan Union memperkenalkan prinsip kerakyatan Jus Soli. Apakah kesan prinsip tersebut terhadap orang Melayu ? *
1 point
30 Maklumat berikut merujuk perubahan pentadbiran di Tanah Melayu. Mengapakah orang Melayu menerima pentadbiran tersebut ? *
1 point
Captionless Image
31 British telah memperkenalkan Sistem Ahli pada tahun 1951. Bagaimanakah sistem tersebut dapat memperkukuh perpaduan rakyat? *
1 point
32 Apakah usaha pemimpin Tanah Melayu pada tahun 1950-an untuk mencapai kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu? *
1 point
33 Negeri berikut menyokong pembentukan Malaysia pada tahun 1963. *
1 point
Captionless Image
34 Jadual berikut menunjukkan peristiwa yang berlaku di Bangkok, Thailand *
1 point
Captionless Image
35 Datuk Seri Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri bekas Mufti Wilayah Persekutuan telah dilantik menjadi Senator Dewan Negara pada 10 Mac 2020. Apakah syarat yang membolehkan beliau dipilih menjadi seorang senator? *
1 point
36 Aminah telah berusia 21 tahun dan ingin melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi dalam pilihanraya umum. Apakah yang perlu dilakukan oleh Aminah untuk melayakkannya menjadipengundi? *
1 point
37 Ali merupakan seorang petani muda. Beliau menghadapi masalah dalam memasarkan hasil pertaniannya. Apakah agensi yang dapat membantu Ali ? *
1 point
38 Senarai berikut menunjukkan prinsip-prinsip Rukun Negara. *
1 point
Captionless Image
39 Pasangan manakah yang betul tentang faktor tercetusnya Perang Dunia Pertamadan Perang Dunia Kedua? *
1 point
Captionless Image
40 Mengapakah pertubuhan berikut ditubuhkan pada tahun 1967 ? *
1 point
Captionless Image
RETYPE BY CIKGU AZIMAH@SMKBRP
#PastiLulus #iLoveSejarah
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy