Ettevõtete ja koolide koostööpraktikate kogumine
Koostöö lood on plaanis koondada heade praktikate kogumikku, kuhu koonduvad huvitavad, mitmekülgsed meetodid ja koostöövormid, mida Eesti koolides (erinevatel haridustasemetel) ettevõtlikkuse- ja ettevõtlusõppes ettevõtetega koostöös tehtud on.

Kogumik on heaks praktiliseks abimaterjaliks õpetajatele, kes soovivad oma tunde huvitavamaks muuta ja teha rohkem koostööd kooliväliste partneritega. Samuti ka ettevõtetele, kes sooviksid oma toetustegevusi hariduse valdkonda suunata, kuid ei tea millised on võimalused.

Kogumiku eesmärgiks on anda inspiratsiooni, mida ja kuidas teha saaks ning arusaamist, miks ettevõtetel ja koolidel koostööd teha tasub ja mis kasu see toob.

Koostöö lugusid kogutakse ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames, mille eesmärgiks on edendada ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel- ja liikides ning süvendada ettevõtlikku mõtteviisi.

Küsimuste korral pöörduge palun liisi.hansen@koda.ee

Koostööpraktika esitaja (kooli või ettevõtte nimi) *
Your answer
Kontaktisiku andmed (e-posti aadress, telefoni nr, ametikoht) *
Your answer
Koostöötegevuse nimi (nt "Ettevõtlusõppe tunnid ökotalus", "Õpilaste kaasamine ettevõtte teenuste arendusse" vms) *
Your answer
Koostöö tegevuse osapooled (nimetada peamised tegevust organiseerinud osapooled, sh kool, ettevõte ja juhul, kui on, siis ka teised koostööpartnerid) *
Your answer
Kas tegemist oli/on ühekordse ettevõtmisega või pikema koostööprojektiga? *
Millise aine/ainete raames koostöö toimus/toimub? *
Your answer
Millest sündis koostöö idee? (Kas tegemist oli pigem kooli või ettevõtte poolse algatusega, milles seisnes koostöö vajadus, kas abiks olid eelnevad kontaktid? jms)
Your answer
Koostöötegevuse kokkuvõtlik kirjeldus. (Välja tuua: 1. Tegevuse eesmärk 2. Tegevuse sisu, mida tehakse ja milliseid meetodeid kasutatakse 3. Tegevuse tulemus)
Your answer
Kuidas koostöötegevus ellu viidi? (Millised sammud astuti kooli poolt ja millised ettevõtte poolt, et koostöötegevus toimuda saaks?)
Your answer
Millised on soovitused teistele, kes tahaksid sarnast koostöövormi või meetodit kasutada?
Your answer
Kas kirjeldatud koostöökogemusest sündis uusi kool-ettevõte koostöö ideid?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service