Упитник за ученике
Молимо, одговорите на следећа питања процењујући тачност тврдње, односно степен присутности. Попуњавањем упитника учествујете у процесу самовредновања рада школе. Након попуњавања упитника кликните на ПРОСЛЕДИ (SUBMIT).
1.Упознати смо са критеријумима оцењивања на првом часу у другом полугодишту из
2.На 1.часу ЧОС-а у другом полугодишту одељенски старешина нам је објаснио значење речи: критеријуми оцењивања, вредновање, образлагање оцене.
3.Кретеријуми оцењивања су
4.Вредновање је
5.Образлагање оцене је
6.У другом полугодишту сам чешће оцењивао свој рад и рад других ученика него у првом полугодишту.
7.Наставници захтевају од ученика да процене свој рад и рад других ученика.
8.Јасно ми је шта треба да научим урадим за већу оцену.
није ми јасно
у потпуности јасно
9.Наставници образлажу оцену.
10.За ученике који имају потешкоћа са градивом наставници припремају посебне (лакше) задатке.
11.Три предмета из којих су ми у потпуности јасни критеријуми оцењивања.
12.Три предмета из којих ми нису јасни критеријуми оцењивања.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service