แบบฟอร์มส่งข้อมูล QP
คำชี้แจง : 1 กรุณาเตรียมเอกสารให้พร้อม ตรวจสอบหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อไฟล์ และรูปแบบเอกสาร
2 เพื่อความสะดวก โปรดใช้ chrome เป็น browser ในการส่งงาน และในการใช้แบบฟอร์มนี้จะต้องลงชื่อเข้าใช้งาน e-mail เพื่อ
ส่งงาน
1 ชื่อ รพ. *
2 กองทัพ *
3 ชื่อผู้ส่งเอกสาร *
4 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ *
5. วันที่ส่งเอกสาร
MM
/
DD
/
YYYY
เอกสาร QP จำนวนทั้งหมด 25 ฉบับ
เงื่อนไขไฟล์เอกสาร
1 ไฟล์เอกสารที่ส่งบันทึกอยู่ในรูปแบบ pdf
2 ชื่อไฟล์เอกสารที่ส่งให้มี prefix เป็นชื่อ รพ. เช่น วชิรปราการ_เอกสารQPฉบับที่ 1 , วชิรปราการ_เอกสารQPฉบับที่ 2 ,เทพสตรีศรีสุนทร_เอกสารQPฉบับที่ 5 เป็นต้น
ตอนที่ 1 ข้อกำหนดการจัดการ (15 ฉบับ)
เอกสารฉบับที่ 1 การจัดองค์กรและและความรับผิดชอบการจัดการ
เอกสารฉบับที่ 2 ระบบการจัดการคุณภาพ
เอกสารฉบับที่ 3 การควบคุมเอกสาร
เอกสารฉบับที่ 4 ข้อตกลงบริการ
เอกสารฉบับที่ 5 การทดสอบโดยห้องปฏิบัติการตรวจต่อ
เอกสารฉบับที่ 6 บริการภายนอกและวัสดุสิ้นเปลือง
เอกสารฉบับที่ 7 การให้คำปรึกษา
เอกสารฉบับที่ 8 การแก้ไขข้อร้องเรียน
เอกสารฉบับที่ 9 การระบุและการควบคุมสิ่งไม่สอดคล้อง
เอกสารฉบับที่ 10 ปฏิบัติการแก้ไข
เอกสารฉบับที่ 11 ปฏิบัติการป้องกัน
เอกสารฉบับที่ 12 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เอกสารฉบับที่ 13 การควบคุมบันทึก
เอกสารฉบับที่ 14 การประเมินผลและการตรวจสอบ
เอกสารฉบับที่ 15 การทบทวนการจัดการ
ตอนที่ 2 ข้อกำหนดด้านเทคนิค (10 ฉบับ)
เอกสารฉบับที่ 16 บุคลากร
เอกสารฉบับที่ 17 สถานที่และสภาพแวดล้อม
เอกสารฉบับที่ 18 เครื่องมือห้องปฏิบัติการ น้ำยา และวัสดุสิ้นเปลือง
เอกสารฉบับที่ 19 กระบวนการก่อนการทดสอบ
เอกสารฉบับที่ 20 กระบวนการทดสอบ
เอกสารฉบับที่ 21 ความมั่นใจคุณภาพผลการทดสอบ
เอกสารฉบับที่ 22 กระบวนการหลังการทดสอบ
เอกสารฉบับที่ 23 การรายงานผล
เอกสารฉบับที่ 24 การออกผล
เอกสารฉบับที่ 25 การจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service