ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา APPLICATION FORM
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-5910110 Tel. +66815910110 (อ.ฝน)
จี.แบค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ อนาคตของคนรุ่นใหม่
ความประสงค์เข้าศึกษาระดับ Intends to study level Academic level *
จบ ม.3 หรือ กศน. หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อ ปวช. / จบ ม.6 หรือ กศน. หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อ ปวส.
ความประสงค์เข้าศึกษาระดับ Intends to study level Academic level *
สาขาวิชาวิชา Major
คำนำหน้าชื่อ Name title *
ชื่อ Name *
Your answer
นามสกุล Last name *
Your answer
บัตรประชาชนเลขที่ Id Card No./Passport No. *
Your answer
เพศ Gender *
วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก Mobile No. *
Your answer
E-Mail
Your answer
สัญชาติ Nationality *
ศาสนา Religion *
บิดา Father *
ชื่อ/สกุลบิดา Father's Name
Your answer
บิดา Father:
โทรศัพท์ Mobile No.
Your answer
บิดา Father: *
สถานภาพบิดา Father's Status
มารดา Mother *
ชื่อ/สกุลมารดา Mother's Name
Your answer
มารดา Mother
โทรศัพท์ Mobile No.
Your answer
มารดา Mother *
สถานภาพมารดา Mother's Status
บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน Person to contact in case of an emergency
ชื่อ/นามสกุล Name/Last Name
Your answer
บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน Person to contact in case of an emergency *
ความสัมพันธ์ Relationship
บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน Person to contact in case of an emergency *
โทรศัพท์ Mobile No.
Your answer
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก Contact Address *
Your answer
วุฒิที่ใช้สมัคร Education Background *
วุฒิที่ใช้สมัคร Education Background *
ชื่อสถานศึกษา Institution
Your answer
วุฒิที่ใช้สมัคร Education Background *
ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา Year Graduated
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service