ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา APPLICATION FORM
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-5910110 Tel. +66815910110 (อ.ฝน)
จี.แบค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ อนาคตของคนรุ่นใหม่
ความประสงค์เข้าศึกษาระดับ Intends to study level Academic level
จบ ม.3 หรือ กศน. หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อ ปวช. / จบ ม.6 หรือ กศน. หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อ ปวส.
ความประสงค์เข้าศึกษาระดับ Intends to study level Academic level
สาขาวิชาวิชา Major
คำนำหน้าชื่อ Name title
ชื่อ Name
Your answer
นามสกุล Last name
Your answer
บัตรประชาชนเลขที่ Id Card No./Passport No.
Your answer
เพศ Gender
วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth
MM
/
DD
/
YYYY
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก Mobile No.
Your answer
E-Mail
Your answer
สัญชาติ Nationality
ศาสนา Religion
บิดา Father
ชื่อ/สกุลบิดา Father's Name
Your answer
บิดา Father:
โทรศัพท์ Mobile No.
Your answer
บิดา Father:
สถานภาพบิดา Father's Status
มารดา Mother
ชื่อ/สกุลมารดา Mother's Name
Your answer
มารดา Mother
โทรศัพท์ Mobile No.
Your answer
มารดา Mother
สถานภาพมารดา Mother's Status
บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน Person to contact in case of an emergency
ชื่อ/นามสกุล Name/Last Name
Your answer
บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน Person to contact in case of an emergency
ความสัมพันธ์ Relationship
บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน Person to contact in case of an emergency
โทรศัพท์ Mobile No.
Your answer
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก Contact Address
Your answer
วุฒิที่ใช้สมัคร Education Background
วุฒิที่ใช้สมัคร Education Background
ชื่อสถานศึกษา Institution
Your answer
วุฒิที่ใช้สมัคร Education Background
ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา Year Graduated
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms