Αίτηση συμμετοχής στις υπηρεσίες του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία προκειμένου να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής του ΚεΣυΨΥ. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται για να βοηθήσουν τον/την σύμβουλο να σας κατευθύνει πιο αποτελεσματικά. Οι υπηρεσίες του ΚεΣυΨΥ διατίθενται σε όλη την κοινότητα του ΕΑΠ, χωρίς κανενός είδους αποκλεισμό.
Συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το ερωτηματολόγιο αυτό, συναινείτε στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία γίνεται αποκλειστικά και μόνον για την παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Σας δηλώνουμε ρητά ότι οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν απολύτως εμπιστευτικές, δεν θα μεταβιβασθούν σε τρίτους και θα διατηρηθούν μόνον για το απολύτως απαραίτητο για τον σκοπό αυτό χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό 2016/679. Επίσης σας διαβεβαιώνουμε ότι το ΚεΣυΨΥ παρέχει το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται, έχοντας διαμορφώσει στρατηγική αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων.
Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας προκειμένου να ενημερώνεστε για την ύπαρξη προσωπικού σας αρχείου, τη διόρθωση ανακριβών ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων, τον περιορισμό τους, την απομάκρυνση πληροφοριών σχετικών με το άτομό σας, την διαγραφή ή την μεταφορά των δεδομένων σας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Τέλος, σας παρακαλούμε, πριν συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, να διαβάσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΚεΣυΨΥ και να προχωρήσετε στη συμπλήρωση, μόνον εφόσον συμφωνείτε με τους όρους του Κανονισμού.


Όνομα *
Your answer
Επώνυμο *
Your answer
Φύλο *
Ηλικία *
Αριθμός Μητρώου Φοιτητή
(παρακαλούμε σημειώστε τον οπωσδήποτε, εάν φοιτάτε)
Your answer
Πρόγραμμα φοίτησης
(παρακαλούμε αναφέρετέ το οπωσδήποτε, εάν φοιτάτε)
Your answer
Πόλη κατοικίας *
Your answer
Τηλέφωνο επικοινωνίας *
Your answer
E-mail επικοινωνίας *
Your answer
Κατάσταση απασχόλησης *
Παρακαλούμε επιλέξτε ένα από τα παρακάτω
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy