Årsmötesprotokoll
Här fyller du i och skickar in protokollet för gruppens årsmöte som sammanfattar det gångna året, alltså läsåret 17/18. Snabbt och enkelt!
Email address *
Är alla på årsmötet medlemmar i Ny Generation?
Detta är ett krav för att kunna genomföra årsmötet. Om ni inte redan är medlemmar eller har uppdaterat ert medlemskap (måste göras varje år) kan ni göra det via den här länken: https://www.nygeneration.se/haka-pa/
Är alla medlemmar? *
Namn på skolan *
Stad *
Datum *
MM
/
DD
/
YYYY
§ 1 Öppnande av möte
Skriv in namnet på personen som öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Förnamn och Efternamn *
§ 2 Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes *
Skriv förnamn och efternamn
Till sekreterare valdes *
Skriv förnamn och efternamn
Till justeringspersoner för mötet valdes (1-2 personer) *
Justeringspersonerna dubbelkollar att protokollet är rätt. Skriv förnamn och efternamn
§ 3 Verksamhetsberättelse
Här läser ni upp vad gruppen har gjort under 2017, exempelvis satsningar eller liknande. Mycket av det finns i verksamhetsrapporten som ni skickade in till Ny Generation i början på året.
Skriv namn på den som läste upp vad gruppen har gjort *
Om ni gjort något/någon av dessa under 2017 (vårtermin och hösttermin), kryssa i de alternativ som stämmer
Om ni gjort en satsning, vad gjorde ni?
§ 4 Ekonomisk redovisning
Om er grupp har ett eget konto så bifogar ni er ekonomiska redovisning här.
Har gruppen inget eget konto eller några egna pengar behöver ni inte göra detta.
Ladda ner ekonomisk redovisning här!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uv5abk42GcTG5vs1MXTdZMYt918dgLA5n4cnqgtK6oY/edit?usp=sharing

För att redigera dokumentet behöver ni kopiera det. Det gör ni genom att trycka på "Arkiv -> Kopiera" och får då ett eget dokument som ni kan fylla i! När ni fyllt i dokumentet och är klara så delar ni dokumentet med ida.westberg@nygeneration.se genom att klicka på knappen "dela" högst upp i det högra hörnet på dokumentet.

Har ni frågor, hör av er till teamaren Ida på 0707606708.

Bifoga gruppens ekonomiska redovisningen nedan
§ 5 Styrelsens ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet betyder att ni tycker att de som lett gruppen har gjort ett bra jobb under året.
Ledarna beviljas ansvarsfrihet *
§ 6 Val av styrelse
Skriv namn på de som är ledare för gruppen (en eller flera personer. Om fler, skriv alla)
Följande personer valdes in i styrelsen: *
§ 7 Val av revisor
Om gruppen har ett eget konto behöver ni välja en person som är med på årsmötet (som inte är gruppledare) till revisor. Den personen kontrollerar att gruppens pengar går till rätt saker.

Obs! Detta behöver ni inte göra om gruppen inte har ett gemensamt konto.

Till revisor valdes (har ni ingen egen ekonomi behöver ni inte göra detta)
§ 8 Stadgebeslut
Stadgar är punkter som beskriver gruppens syfte och hur den formellt fungerar. Vet ni inte hur ni ska formulera era stadgar så kan ni utgå från dessa exempelstadgar nedan och redigera dem. En grupp behöver bara anta stadgar en gång så har ni redan antagit stadgar så kan ni bara kryssa i "JA", eller bifoga ett dokument där ni uppdaterat era redan antagna stadgar.

Ladda ner exempelstadgar här:
https://docs.google.com/document/d/17suv6ShvNMv6808ULOqVr_9Rr5do5TiwN0nDKtFrNPc/edit?usp=sharing

För att redigera dokumentet behöver ni kopiera det. Det gör ni genom att trycka på "Arkiv -> Kopiera" och får då ett eget dokument som ni kan fylla i! När ni fyllt i dokumentet och är klara så delar ni dokumentet med ida.westberg@nygeneration.se genom att klicka på knappen "dela" högst upp i det högra hörnet på dokumentet.

Har ni frågor, hör av er till teamaren Ida på 0707606708.

Gruppen antog nya stadgar/ har uppdaterat sina stadgar som bifogas nedan
Gruppen har stadgar sedan tidigare
§ 9 Övriga frågor
Här kan ni ta upp andra saker som gruppen vill diskutera, exempelvis byte av lokal eller samlingsdagar. Skriv isåfall ner vilka beslut ni tog. Detta är inte obligatoriskt.
§10 Fördelning av skolgruppens tillgångar
Den här punkten behöver fyllas i om ni lägger ner skolgruppen. I enlighet med stadgarna ska man fördela tillgångarna för gruppen när man lägger ner den. Om ni inte har några tillgångar är det bara att kryssa i den och gå vidare. Annars förklara nedan hur ni fördelar tillgångarna.
Hur fördelas tillgångarna? (om det finns några)
§ 11 Mötets avslutande
Skriv namn på den som avslutade mötet *
Underskrifter
Nu behöver ni bara skriva under protokollet! Det gör ni enklast genom en iPhone där ni skickar ett sms till 0707606708 på följande sätt:

I sms-läget "vänder" du på telefonen till liggande vy. Då kommer det upp en stor ruta över hela skärmen där ni kan skriva för hand på mobilen - skriv först ordförandens signatur så skickas en bild på den, och gör sedan samma sak med sekreterare + justeringspersoner.
Har ni några frågor om hur ni signerar? Hör av er till hej@nygeneration.se eller till teamaren Ida på 0707606708.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ny Generation. - Terms of Service