Đăng ký tham gia lớp chuyên đề NCKH

Lớp chuyên đề "Đi tìm ý tưởng cho đề tài NCKH"
khai giảng sáng thứ 7, ngày 13/9/2014 (từ 8h00 đến 11h00), tại cơ sở Linh Trung - Thủ Đức
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question