Formularz zgłoszeniowy
IV Ogólnopolska Konferencja "O edukacji inaczej - edukacja w erze cyfrowej"
Wrocław, 17-18 października 2019 r.
Email address *
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Miejsce pracy *
Your answer
Stanowisko *
Your answer
Miejscowość, województwo *
Your answer
Telefon kontaktowy
Your answer
Dieta *
Rezerwacja noclegu *
Required
Udział w warsztatach (proszę wybrać dwa tematy warsztatów, w których chcecie Państwo uczestniczyć) *
Required
Faktura *
Dane do faktury imiennej (płatnikiem jest uczestnik konferencji)
Your answer
Dane do faktury (płatnikiem jest wskazana instytucja)
Your answer
Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu organizacji konferencji. *
Jednocześnie, zgodnie z art. 13 RODO, przyjmuję do wiadomości, że: 1. Administratorem danych, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie moich danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy pl. Uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław. 2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl. 3. Moje dane osobowe przetwarzane będą dla celów organizacji konferencji a podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona zgoda. 4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmiotów z którymi Uczelnia zawarła umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa. 5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały pozyskane oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, a także z uwzględnieniem innych obowiązujących przepisów. 6. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Zdaję sobie jednak sprawę, że moje uprawnienia mogą być ograniczone przez szczególne przepisy prawa. 7. Mam prawo do cofnięcia zgody, stanowiącej podstawę prawną przetwarzania, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w konferencji. 9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service