แบบทดสอบหลังเรียน รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ด้วย webeditor

ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 คำตอบ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question