สำรวจโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน ปีการศึกษา 2562
ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงตอบแบบสำรวจโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562
รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก) *
กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
Your answer
โรงเรียน *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จำนวนนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 *
Your answer
จำนวนนักเรียน ระดับประถมศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 *
Your answer
จำนวนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 *
Your answer
จำนวนโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน ระดับก่อนประถมที่มีสภาพใช้งานได้ดี *
Your answer
จำนวนโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน ระดับประถมศึกษาที่มีสภาพใช้งานได้ดี *
Your answer
จำนวนโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีสภาพใช้งานได้ดี *
Your answer
ขาดแคลนโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน ระดับก่อนประถมจำนวน *
Your answer
ขาดแคลนโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน ระดับประถมศึกษาจำนวน *
Your answer
ขาดแคลนโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน *
Your answer
โต๊ะ- เก้าอี้ คงเหลือ/หรือคงเหลือแต่มีสภาพพอใช้การได้ มีความประสงค์จะบริจาคให้แก่โรงเรียนในสังกัด *
กรณีคลิกประสงค์บริจาคให้ตอบคำถามข้อถัดไป
กรณีประสงค์จะบริจาค จำนวนโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน บริจาค ระดับก่อนประถม
Your answer
กรณีประสงค์จะบริจาค จำนวนโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน บริจาค ระดับประถมศึกษา
Your answer
กรณีประสงค์จะบริจาค จำนวนโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน บริจาค ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Your answer
ให้บันทึกชื่อ สกุล ผู้บริหารโรงเรียน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ *
ให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูลและรับรองข้อมูลข้างต้น
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service