Bli medlem i Magiska Teaterns scenkonstförening

Bli medlem i Magiska Teaterns scenkonstförening genom att fylla i formuläret samt betala in medlemsavgiften till bankkonto 5332 34 136 28 i SEB (de fyra första är clearingnr). Ange ditt namn som referens vid betalning.
Om du inte kan betala till bankkonto kan du betala till magiska teaterns bankgiro 501-8080. Ange att det gäller medlemsskap i scenkonstföreningen samt ditt namn som referens.

Medlemsavgiften är 100kr. (Familj, boende på samma adress betalar maximalt 250kr)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question