แบบตอบรับค่าย JSTP รุ่น 19 ครั้งที่ 3
จัดกิจกรรม ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2560
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ - นามสกุล
Your answer
ชื่อเล่น
Your answer
โรงเรียน / สถาบัน / สังกัด
Your answer
ระดับชั้น
Your answer
๋JSTP รุ่นที่
การเข้าร่วมกิจกรรม
กรณีเข้าร่วมกิจกรรมได้บางวัน (โปรดระบุเหตุผล)
Your answer
กรณีไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจาก
Your answer
วิธีการเดินทางเข้าร่วมค่าย (29 มีนาคม 2560)
ลงทะเบียน ชั้น 1 อาคารจอดรถ 14 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลา 8.00 - 9.30 น.
พาหนะในการเดินทางวันที่ 29 มีนาคม 2560
เช่น รถไฟ รถโดยสาร รถยนต์ส่วนตัว
Your answer
การเบิกค่าเดินทางเฉพาะ JSTP 19 เท่านั้น
เบิกได้เฉพาะการเดินทางด้วยรถไฟหรือรถโดยสารที่มีกากตั๋วเท่านั้น โปรดเก็บกากตั๋วไว้เป็นเอกสารเพื่อแนบเบิก
วิธีการเดินทางกลับจากค่าย (2 เมษายน 2560)
เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลาประมาน 14.00 น.
พาหนะในการเดินทางกลับ 2 เมษายน 2560
เช่น รถไฟ รถโดยสาร รถยนต์ส่วนตัว
Your answer
การทำจดหมายขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆหรือโรงเรียนต้นสังกัด
กรุณาระบุ ชื่อ - ตำแหน่ง ของผู้จะให้จัดส่ง - และที่อยู่จัดส่ง
Your answer
กรณีมีโรคประจำตัวโปรดระบุ
Your answer
โปรดระบุอาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์มือถือนักเรียน
ที่สามารถติดต่อนักเรียนได้โดยตรง โปรดระบุในรูปแบบ 0xx-xxx-xxxx
Your answer
ชื่อผู้ปกครองที่มารับ - ส่ง 1 ท่าน
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์มือถือผู้ปกครองที่มารับ - ส่ง
กรุณาพิมพ์ตามรูปแบบ 0XX-XXX-XXXX
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms