แบบสำรวจข้อมูลนิสิตทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (BUU-CET U) ด้วยอินเตอร์เน็ต ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
เนื่องจากสถาบันภาษากำหนดจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (BUU-CET U) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นิสิตที่จะทดสอบ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00-11.30 น.
2. นิสิตที่จะทดสอบ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00-11.30 น.
(หมดเขตทำแบบสำรวจภายในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยนิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/buucetu32562 ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 )

รหัสนิสิต *
Your answer
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
สาขาวิชา *
นิสิตเลือกสอบครั้งที่ *
ข้อสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse