ฟอร์มขอใช้ข้อมูลจราจรเพื่อการศึกษาและวิจัย
Traffy สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการต่อยอดอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ที่สนใจนำข้อมูลจราจรไปวิเคราห์และวิจัย สามารถขอข้อมูลได้

เงื่อนไข
1. ไม่ส่งต่อข้อมูลให้บุคคลที่สาม
2. ไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (ยกเว้นขออนุญาติเป็นกรณีพิเศษ)
3. ยินดีเผยแพร่ผลงานที่เกิดขึ้นผ่านเว็บไซด์ของ Traffy
4. ยินดีอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในรายงานและผลงานตีพิมพ์
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้
เพื่อใช้ในการติดต่อและติดตามผลกระทบจากการนำข้อมูลจราจรไปใช้เพื่อการศึกษาและวิจัย
ชื่อ นามสกุล *
เช่น นาย วสันต์ ภัทรอธิคม
อีเมล *
เช่น wasan@nectec.or.th
เบอร์โทรศัพท์ *
08x-xxx-xxxx
ใช้เพื่อการศึกษาวิจัยในระดับใด *
สถานศึกษา *
ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย
ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ (ขอให้มีความละเอียดที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการพิจารณา) *
เช่น เพื่อหาสัมพันธ์ของข้อมูลและทำนายความคับคั่งของการจราจรล่วงหน้า
ผลงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น *
Required
ชนิดข้องข้อมูลจราจรที่ตัองการ *
ระยะเวลาของข้อมูลที่ต้องการใช้ *
ยินดีประชาสัมพันธ์แหล่งที่มาของข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น ในรายงาน บทความทางวิชาการ และ Presentation *
หากไม่ยินดี ขอเหตุผลประกอบ
สามารถ จัดทำหน้าเว็บ (Web Page) เพื่อเผยแพร่ผลงานที่เกิดขึ้น *
ตัวอย่างเช่น่ http://www.sis.pitt.edu/~kbp/opnet/opnet.html หากไม่สามารถจัดทำ กรุณาบอกเหตุผลประกอบ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy