FIT Summer School on AI and ML
BTC rất cảm ơn sự quan tâm của bạn. Tuy nhiên, thời gian đăng ký tham dự chương trình đã hết hạn. Hẹn bạn vào những chương trình "Trường hè" tới của fit@hcmus.
Trân trọng.
This form was created inside of Khoa CNTT - KHTN. Report Abuse