สำรวจความพึงพอใจการใช้ความรู้จากแหล่งทรัพยากรขององค์กร ในปี 2562 รพ.แม่เมาะ
คำชี้แจง แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ในโรงพยาบาลแม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งผลการประเมินนี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ (IM) จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้เพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลต่อไป รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย
รหัสผ่าน
Your answer
แบบสอบถามทั่วไป
เพศ *
อายุ *
ท่านทำงานในกลุ่มงาน *
ระยะเวลาในการทำงานในหน่วยงาน * *
ตำแหน่งของท่าน ณ ขณะนี้ * *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy