Всеукраїнська олімпіада з біології для професійної орієнтації вступників
Каразінського навчально-наукового інституту екології, спеціальність 101 Екологія
Email address *
Контактний номер телефона : *
Your answer
Організми, що виробляють органічні речовини називаються:
1 point
Вкажіть, хто створив вчення про біосферу:
1 point
Гетеротрофні організми, що здатні харчуватися різною за походженням їжею, називаються:
1 point
Вкажіть, які організми відносяться до неклітинних форм життя:
1 point
Кліщі є переносниками:
1 point
Як називають судини, що несуть кров до серця:
1 point
Верхня тверда оболонка Землі називається:
1 point
Критерієм штучного відбору є корисність ознаки для:
1 point
Визначте правильне твердження: Ноосфера – це ...:
1 point
Ароморфоз приводить до:
1 point
Конвергенцією називають:
1 point
Організми, що в процесі життєдіяльності перетворюють органічні рештки в неорганічні речовини називаються:
1 point
Тварини, що харчуються мишовидними гризунами, відносяться до екологічної групи:
1 point
Вкажіть, в клітинах яких організмів є бактеріофаги:
1 point
Прилади, якими вимірюється вологість повітря називаються:
1 point
Визначте, яке захворювання людини викликається бактеріями:
1 point
Живою речовиною називається:
1 point
Вкажіть, які тварини відносяться до теплокровних:
1 point
Визначте, які з клітин накопичуються при запаленні та інфекції тканин людини
1 point
Вкажіть, який процес змінює первинну структуру білка:
1 point
Вкажіть речовини, що утворюються в процесі фотосинтезу
1 point
Визначте захворювання, що викликані вірусами
1 point
Організми, що живуть за рахунок органічної речовини, що розкладається називається
1 point
Роль мутацій в еволюційному процесі полягає у
1 point
Генотип – це
1 point
Піноцитоз – це:
1 point
До прокаріотів відносяться
1 point
Визначте бактерії, що харчуються органічними речовинами живих організмів
1 point
Визначте, яка група крові є універсальним донором:
1 point
Вкажіть екологічну роль хижаків в природі
1 point
Позначте автотрофні організми
1 point
Позначте реакцію організмів на сезонні зміни довжини світлового дня
1 point
Організми, що споживають готову органічну речовину називаються
1 point
Тварини, що харчуються рибою, відносяться до екологічної групи
1 point
Гетеротрофні організми, що харчуються рослинною їжею, називаються
1 point
Визначте правильне твердження: сукцесія - це
1 point
Вкажіть, з яких організмів складається тіло лишайника
1 point
Сукупність генів популяції називається
1 point
Визначте, де знаходиться клітинний сік
1 point
Визначте сукупність організмів, що живуть на дні водойм
1 point
Визначте біологічні фактори
1 point
Вкажіть диплоїдний набір хромосом людини
1 point
Яка роль водоростей в лишайнику?
1 point
Які сполуки утворюються в темновій фазі фотосинтезу?
1 point
Рідка частина крові називається
1 point
Встановіть відповідність між організмами і біологічними науками, що їх вивчають
5 points
Зоологія
Вірусологія
Мікробіологія
Ботаніка
Мікологія
Неклітинні форми життя
Прокаріотичні організми
Гриби
Тварини
Папороть
Встановіть відповідність між групами в екосистемі і організмами
4 points
Віруси
Бактерії гниття
Рослиноїдні комахи
Хижі комахи
Рослини
Продуценти
Консументи 1 порядку
Консументи 2 порядку
Редуценти
Встановіть відповідність між запропонованими явищами і характером зміни екологічних факторів
3 points
Періодичні
Неперіодичні
Направлені
Виверження вулканів
Глобальне потепління клімату
Зміна сезонів року
Підберіть характеристику, що відповідає кожній групі водних організмів
4 points
Планктон
Нектон
Нейстон
Бентос
Сукупність організмів, що населяють товщу води і не спроможні протистояти переносу течіями
Сукупність організмів, що живуть на грунті і в грунті водойм
Сукупність активно плаваючих пелагічних тварин, що здатні протистояти течіям і долати значні відстані
Сукупність організмів, що живуть біля поверхневої плівки води, що прикріплюються до неї або рухаються по ній зверху чи знизу
Встановіть відповідність між назвами наук та об’єктами їх вивчення
4 points
Птахи
Ссавці
Паразитичні черви
Риби
Комахи
Ентомологія
Іхтіологія
Орнітологія
Гельмінтологія
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy