نامه جمعی از دانش آموزان سمپاد به رئیس جمهور
هسته¬های نخبگی که هم¬چون گلخانه¬هایی در سراسر کشور
پراکنده هستند، قطعا آینده¬ی کشور را سرشار از عطر علم و تجربه
و استعداد و تدین و انقلابی¬گری خواهند¬کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی - 3/10/۹۵

جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
ریاست محترم شورای عالی اداری

باسلام
احتراما؛ به استحضار می¬رساند «¬سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان¬» که پس از انقلاب اسلامی با مصوبه¬ی «¬شورای عالی انقلاب فرهنگی¬» تولد دوباره یافته و «¬باشگاه دانش پژوهان جوان¬» که با مصوبه¬ی «¬شورای عالی انقلاب فرهنگی¬» نضج گرفته است؛ نه تنها دو مجموعه¬ی تاثیرگذار در آموزش و پرورش استعدادهای برتر میهن اسلامی¬مان محسوب می¬شوند٬ بلکه با داشتن سبک آموزشی ژرف¬نگر و مفهوم¬محور با تاکید بر پرورش خلاقیت و جسارت٬ در بسیاری مولفه¬ها نقش پیکان پیشرو آموزش و پرورش را نیز ایفا نموده¬اند.
این در حالی است که از نگاه کلان٬ آینده¬نگر و راهبردی این دو مجموعه از مهم¬ترین اولویت¬های توجه٬ حمایت و سرمایه¬گذ‌اری نظام حاکمیتی برای تاثیرگذاری در نسل آینده و پرورش رهبران آینده¬ی فکری٬ علمی و مدیریتی کشور٬ جهان اسلام و جوامع بشری به شمار می-آیند. این رویکرد راهبردی و آینده¬نگر در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۸/۷/۹۵ صراحتا مورد موشکافی و تاکید قرار¬گرفته است:
آن چه نگاه به نخبگان را به عنوان یک فریضه٬ به عنوان یک واجب غیر قابل اجتناب بر همه¬ی مسوولان لازم می¬کند یک هدف بزرگ است. یک هدف بزرگی در این جا وجود دارد؛ با این هدف حتما بایستی نگاه به نخبگان یک نگاه جدی٬ یک نگاه عملیاتی ٬ یک نگاه دلسوزانه و پیگیر باشد.
متاسفانه این دو بنیاد نخبه¬پرور علی¬رغم ایجاب عقلی و کارنامه¬ی موفق مدیریتی گذشته٬ در سال¬های اخیر دچار چنان ضعف و ناکارامدی عملکرد و از بین¬رفتن تاثیرگذاری پیشین گردیده¬اند که ادامه¬ی روند پیش¬آمده٬ می¬تواند در دو لایه٬ آموزش و پرورش کنونی و آینده¬ی میهن اسلامی¬مان را با تهدیدهای جدی روبه¬رو گرداند: از یک سو٬ جای¬گرفتگی روحیه¬ی ناامیدی و یأس در بین دانش¬آموزان٬ دانش¬پژوهان و مربیان دو مجموعه که دست¬یابی به موفقیت¬ها و تجربیات دوران طلایی گذشته را رویایی دست نیافتنی می¬دانند و از دیگر سو یکه¬تازی آموزش و پرورش تجاری و سطحی این روزگار، در غیاب رقیب مفهوم¬محور پیشین بازار آموزش و پرورش؛ می¬تواند آینده¬ی کشورمان را با خلاء رهبران پیشرو مواجه نماید.
با عنایت به اهمیت پتانسیل نهفته¬ی این سرمایه¬ی بی نظیر انسانی،که دنیای جدید برای به دست گرفتن مدیریت آن نظریه¬پردازی٬ برنامه-ریزی و سرمایه¬گذاری می¬کند؛ بر آن شدیم تا مساله¬ی تضعیف و ریشه¬کنی سمپاد «¬سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان¬» و «¬باشگاه دانش پژوهان جوان¬» ٬ مرحله¬ی اول نخبه پروری٬ را ریشه یابی نماییم. پی¬گیری بحران¬های پیش¬آمده ما را رهنمون می¬شود به حضیض مصوبه¬ی غیرقانونی «¬شورای عالی اداری دولت دهم¬» در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۹ مبنی بر ادغام و تنزل مرتبه¬ی «¬سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان¬» و «¬باشگاه دانش¬پژوهان جوان¬» به «¬مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش¬پژوهان جوان¬» و قدمی فروتر انحلال «¬هیئت امنای فراوزارتی¬» دو مجموعه.
مصوبه¬ای غیرقانونی: چرا که «¬شورای عالی اداری٬¬» نمی¬تواند راجع به تغییر نظام و ساختار مجموعه¬هایی که تاسیس آن¬ها با مصوبه¬ی «¬شورای عالی انقلاب فرهنگی¬» و «¬مجلس شورای اسلامی¬» بوده است؛ اظهار نظر نماید.
تغییر نظام و ساختار ناشی از «¬سیاست¬های ضد نخبگی¬»¬در عمل حاصلی نداشت جز از بین رفتن کارکرد مدیریتی «¬سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان¬» و «¬باشگاه دانش¬پژوهان جوان¬». چرا که با حذف هیئت امنای فراوزارتی٬ حمایت حاکمیتی نظام از رأس دو مجموعه حذف گردیده و با ادغام و تنزل مرتبه به مرکز٬ ردیف های بودجه¬ی مستقل٬ سیستم اداری مستقل و پست های سازمانی ستاره دار از بین رفته است. مضاف بر آن که با گسترش مدارس و افزودن مأموریت¬های «¬جشنواره خوارزمی¬» و «¬طرح شهاب¬» به ماموریت¬های «-سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان¬» و «¬باشگاه دانش¬پژوهان جوان¬» همراه با تقلیل و تنزل پست¬های سازمانی و جایگزینی سیستم مالی- اداری رسمی و سنگین وزارت آموزش و پرورش به¬جای سیستم چابک و انعطاف پذیر به¬درستی طراحی شده¬ی پیشین٬ دو مجموعه به نوعی دچار «¬مرگ سازمانی پیش از موعد واداشته¬» گردیده است؛ تا حدی که رهبر فرزانه انقلاب در بیانات ۲۸/۷/۹۵ در جمع نخبگان جوان علمی با اشاره مستقیم به «¬سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان¬» از وضع موجود ابراز نگرانی و ناخرسندی می¬نمایند:
یک نکته¬ی دیگری که حالا وزیر محترم آموزش و پرورش هم این جا حضور ندارند لکن به گوش ایشان باید برسد٬ [این است که] من از این مساله ی سمپاد - این سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان – نگرانم. گزارش¬هایی که به من می¬رسد٬ گزارش¬های خرسند کننده¬ای نیست؛ این سمپاد خیلی مهم است. این کار خیلی مهمی است. و آن نکته که اشاره کردند که یک تعداد زیادی مدرسه بر اساس این [طرح تاسیس شده]٬ این متوقف به این است که این سازمان خوب بچرخد و خوب اداره بشود؛ گزارش هایی که به ما می¬رسد در این جهت٬ گزارش¬های خرسندکننده¬ای نیست.

هم¬اینک آن چه از دولت تدبیر و امید انتظار می¬رود٬ عزم راسخ مدیریتی برای ایجاد یک «¬سازمان¬» نخبه پرور بنیادین٬ احیاء و ارتقاء یافته-ی «¬سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان¬» و «¬باشگاه دانش پژوهان جوان¬»٬ با عنایت به اسناد فرادستی٬ به ویژه بیانات مقام معظم رهبری٬ «¬سند راهبردی کشور در امور نخبگان¬» و «¬نقشه جامع علمی کشور¬» است. سازمانی دارای هیئت امنای فراوزارتی٬ ضامن حمایت حاکمیتی و نشان اهمیت راهبردی برای نظام٬ دارای افق دید و برش¬های لازم اجرایی کلان مدیریتی؛ نظام و ساختاری انعطاف¬پذیر و چالاک با بودجه¬ای خاص و شایسته¬ی سازمان¬های خلاقیت¬پرور و سیستم ارزیابی و کنترل روزآمد و موثر.
برای احیاء و ارتقاء سازمانی «¬مرکز¬»ِ به نادرستی تنزل یافته¬یِ «¬ ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش¬پژوهان جوان¬». اقدامی راه¬گشا برای تحقق و پیاده¬سازیِ «¬سند راهبردی کشور در امور نخبگان¬»، راهبرد کلان4 - راهبرد ملی1 – اقدام ملی2). با تصویب اساسنامه¬ی «¬سازمان¬» ی با چشم¬اندازها و رسالت¬هایی با مقتضیات به¬روز در «¬شورای عالی انقلاب فرهنگی¬» .

برای خروج از بحران ساختاری پیش آمده٬ روندی سه مرحله¬ای برای احیاء و ارتقاء سازمانی «¬مرکز¬»ِ به نادرستی تنزل یافته¬یِ «¬ ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش¬پژوهان جوان¬ ضروری می¬نماید:
۱. ابطال مصوبه¬ی غیرقانونی و ناکارامد ۲۷/۱۰/۸۹ شورای عالی اداری دولت دهم توسط «¬شورای عالی اداری¬» کنونی.
۲. تشکیل «¬کمیته¬ی احیاء سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش¬پژوهان جوان» در شورای عالی انقلاب فرهنگی٬ برای طراحی و تدوین چشم¬اندازها٬ و ماموریت¬هایی که٬ مدیریت راهبردی کشور هم¬اکنون٬ با توجه به «¬نقشه ی جامع علمی کشور¬»، برای تحقق و پیاده سازی «¬سند راهبردی کشور در امور نخبگان¬»، (راهبرد کلان4 - راهبرد ملی1 – اقدام ملی2)٬ برای این مجموعه¬ی کلیدی (استعدادهای برتر) در نظر دارد.
۳. تصویب «¬ اساسنامه¬ » یِ با ساختار٬ چشم انداز و رسالت¬های جدید برای مدیریت واحد ستادی و عملیاتی «¬سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش¬پژوهان جوان» جدید با هیئت امنای فراوزارتی در «¬شورای عالی انقلاب فرهنگی»؛
بی¬شک این مهم٬ با عزم ملّی که از تدبیر مدیریت کلان راهبردی کشور نشأت می¬گیرد؛ تحقق خواهد یافت.
امید آن که با حمایت و درایت دولت تدبیر و امید بتوانیم بار دیگر شاهد رویش نهال آرامش، امید و نشاط در این دو مجموعه¬ی راهبردی، پایه و پیشرو میهن اسلامی¬مان باشیم.
امید آن که با برنامه¬ریزی و حمایت آگاهانه بتوانیم ضامن آینده¬ی توأم با عزّت، اقتدار و پرچم¬داری جهان اسلام باشیم.
امید آن که بتوانیم شاهد بسترسازی فتح فرداها باشیم.
امید آن که نقش موثری در تربیت نسلی داشته باشیم که اعتلای آرمان¬های بشری در دستان آن¬ها خواهد بود.


و من ا... التّوفیق و علیه التّکلان
با سپاس و احترام
جمعی از دانش آموزان سمپاد

رونوشتی مشابه هم به دکتر جهانگیری زده خواهد شد. (جمله اخیر جهت اطلاع بود و جز نامه نیست.)

Email address
نام و نام خانوادگی
Your answer
نام و شهر مرکز سمپاد (مثلاً فرزانگان1 تهران)
Your answer
سال ورود به دبیرستان سمپاد
Your answer
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms