نامه جمعی از دانش آموزان سمپاد به رئیس جمهور
هسته¬های نخبگی که هم¬چون گلخانه¬هایی در سراسر کشور
پراکنده هستند، قطعا آینده¬ی کشور را سرشار از عطر علم و تجربه
و استعداد و تدین و انقلابی¬گری خواهند¬کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی - 3/10/۹۵

جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
ریاست محترم شورای عالی اداری

باسلام
احتراما؛ به استحضار می¬رساند «¬سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان¬» که پس از انقلاب اسلامی با مصوبه¬ی «¬شورای عالی انقلاب فرهنگی¬» تولد دوباره یافته و «¬باشگاه دانش پژوهان جوان¬» که با مصوبه¬ی «¬شورای عالی انقلاب فرهنگی¬» نضج گرفته است؛ نه تنها دو مجموعه¬ی تاثیرگذار در آموزش و پرورش استعدادهای برتر میهن اسلامی¬مان محسوب می¬شوند٬ بلکه با داشتن سبک آموزشی ژرف¬نگر و مفهوم¬محور با تاکید بر پرورش خلاقیت و جسارت٬ در بسیاری مولفه¬ها نقش پیکان پیشرو آموزش و پرورش را نیز ایفا نموده¬اند.
این در حالی است که از نگاه کلان٬ آینده¬نگر و راهبردی این دو مجموعه از مهم¬ترین اولویت¬های توجه٬ حمایت و سرمایه¬گذ‌اری نظام حاکمیتی برای تاثیرگذاری در نسل آینده و پرورش رهبران آینده¬ی فکری٬ علمی و مدیریتی کشور٬ جهان اسلام و جوامع بشری به شمار می-آیند. این رویکرد راهبردی و آینده¬نگر در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۸/۷/۹۵ صراحتا مورد موشکافی و تاکید قرار¬گرفته است:
آن چه نگاه به نخبگان را به عنوان یک فریضه٬ به عنوان یک واجب غیر قابل اجتناب بر همه¬ی مسوولان لازم می¬کند یک هدف بزرگ است. یک هدف بزرگی در این جا وجود دارد؛ با این هدف حتما بایستی نگاه به نخبگان یک نگاه جدی٬ یک نگاه عملیاتی ٬ یک نگاه دلسوزانه و پیگیر باشد.
متاسفانه این دو بنیاد نخبه¬پرور علی¬رغم ایجاب عقلی و کارنامه¬ی موفق مدیریتی گذشته٬ در سال¬های اخیر دچار چنان ضعف و ناکارامدی عملکرد و از بین¬رفتن تاثیرگذاری پیشین گردیده¬اند که ادامه¬ی روند پیش¬آمده٬ می¬تواند در دو لایه٬ آموزش و پرورش کنونی و آینده¬ی میهن اسلامی¬مان را با تهدیدهای جدی روبه¬رو گرداند: از یک سو٬ جای¬گرفتگی روحیه¬ی ناامیدی و یأس در بین دانش¬آموزان٬ دانش¬پژوهان و مربیان دو مجموعه که دست¬یابی به موفقیت¬ها و تجربیات دوران طلایی گذشته را رویایی دست نیافتنی می¬دانند و از دیگر سو یکه¬تازی آموزش و پرورش تجاری و سطحی این روزگار، در غیاب رقیب مفهوم¬محور پیشین بازار آموزش و پرورش؛ می¬تواند آینده¬ی کشورمان را با خلاء رهبران پیشرو مواجه نماید.
با عنایت به اهمیت پتانسیل نهفته¬ی این سرمایه¬ی بی نظیر انسانی،که دنیای جدید برای به دست گرفتن مدیریت آن نظریه¬پردازی٬ برنامه-ریزی و سرمایه¬گذاری می¬کند؛ بر آن شدیم تا مساله¬ی تضعیف و ریشه¬کنی سمپاد «¬سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان¬» و «¬باشگاه دانش پژوهان جوان¬» ٬ مرحله¬ی اول نخبه پروری٬ را ریشه یابی نماییم. پی¬گیری بحران¬های پیش¬آمده ما را رهنمون می¬شود به حضیض مصوبه¬ی غیرقانونی «¬شورای عالی اداری دولت دهم¬» در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۹ مبنی بر ادغام و تنزل مرتبه¬ی «¬سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان¬» و «¬باشگاه دانش¬پژوهان جوان¬» به «¬مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش¬پژوهان جوان¬» و قدمی فروتر انحلال «¬هیئت امنای فراوزارتی¬» دو مجموعه.
مصوبه¬ای غیرقانونی: چرا که «¬شورای عالی اداری٬¬» نمی¬تواند راجع به تغییر نظام و ساختار مجموعه¬هایی که تاسیس آن¬ها با مصوبه¬ی «¬شورای عالی انقلاب فرهنگی¬» و «¬مجلس شورای اسلامی¬» بوده است؛ اظهار نظر نماید.
تغییر نظام و ساختار ناشی از «¬سیاست¬های ضد نخبگی¬»¬در عمل حاصلی نداشت جز از بین رفتن کارکرد مدیریتی «¬سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان¬» و «¬باشگاه دانش¬پژوهان جوان¬». چرا که با حذف هیئت امنای فراوزارتی٬ حمایت حاکمیتی نظام از رأس دو مجموعه حذف گردیده و با ادغام و تنزل مرتبه به مرکز٬ ردیف های بودجه¬ی مستقل٬ سیستم اداری مستقل و پست های سازمانی ستاره دار از بین رفته است. مضاف بر آن که با گسترش مدارس و افزودن مأموریت¬های «¬جشنواره خوارزمی¬» و «¬طرح شهاب¬» به ماموریت¬های «-سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان¬» و «¬باشگاه دانش¬پژوهان جوان¬» همراه با تقلیل و تنزل پست¬های سازمانی و جایگزینی سیستم مالی- اداری رسمی و سنگین وزارت آموزش و پرورش به¬جای سیستم چابک و انعطاف پذیر به¬درستی طراحی شده¬ی پیشین٬ دو مجموعه به نوعی دچار «¬مرگ سازمانی پیش از موعد واداشته¬» گردیده است؛ تا حدی که رهبر فرزانه انقلاب در بیانات ۲۸/۷/۹۵ در جمع نخبگان جوان علمی با اشاره مستقیم به «¬سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان¬» از وضع موجود ابراز نگرانی و ناخرسندی می¬نمایند:
یک نکته¬ی دیگری که حالا وزیر محترم آموزش و پرورش هم این جا حضور ندارند لکن به گوش ایشان باید برسد٬ [این است که] من از این مساله ی سمپاد - این سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان – نگرانم. گزارش¬هایی که به من می¬رسد٬ گزارش¬های خرسند کننده¬ای نیست؛ این سمپاد خیلی مهم است. این کار خیلی مهمی است. و آن نکته که اشاره کردند که یک تعداد زیادی مدرسه بر اساس این [طرح تاسیس شده]٬ این متوقف به این است که این سازمان خوب بچرخد و خوب اداره بشود؛ گزارش هایی که به ما می¬رسد در این جهت٬ گزارش¬های خرسندکننده¬ای نیست.

هم¬اینک آن چه از دولت تدبیر و امید انتظار می¬رود٬ عزم راسخ مدیریتی برای ایجاد یک «¬سازمان¬» نخبه پرور بنیادین٬ احیاء و ارتقاء یافته-ی «¬سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان¬» و «¬باشگاه دانش پژوهان جوان¬»٬ با عنایت به اسناد فرادستی٬ به ویژه بیانات مقام معظم رهبری٬ «¬سند راهبردی کشور در امور نخبگان¬» و «¬نقشه جامع علمی کشور¬» است. سازمانی دارای هیئت امنای فراوزارتی٬ ضامن حمایت حاکمیتی و نشان اهمیت راهبردی برای نظام٬ دارای افق دید و برش¬های لازم اجرایی کلان مدیریتی؛ نظام و ساختاری انعطاف¬پذیر و چالاک با بودجه¬ای خاص و شایسته¬ی سازمان¬های خلاقیت¬پرور و سیستم ارزیابی و کنترل روزآمد و موثر.
برای احیاء و ارتقاء سازمانی «¬مرکز¬»ِ به نادرستی تنزل یافته¬یِ «¬ ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش¬پژوهان جوان¬». اقدامی راه¬گشا برای تحقق و پیاده¬سازیِ «¬سند راهبردی کشور در امور نخبگان¬»، راهبرد کلان4 - راهبرد ملی1 – اقدام ملی2). با تصویب اساسنامه¬ی «¬سازمان¬» ی با چشم¬اندازها و رسالت¬هایی با مقتضیات به¬روز در «¬شورای عالی انقلاب فرهنگی¬» .

برای خروج از بحران ساختاری پیش آمده٬ روندی سه مرحله¬ای برای احیاء و ارتقاء سازمانی «¬مرکز¬»ِ به نادرستی تنزل یافته¬یِ «¬ ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش¬پژوهان جوان¬ ضروری می¬نماید:
۱. ابطال مصوبه¬ی غیرقانونی و ناکارامد ۲۷/۱۰/۸۹ شورای عالی اداری دولت دهم توسط «¬شورای عالی اداری¬» کنونی.
۲. تشکیل «¬کمیته¬ی احیاء سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش¬پژوهان جوان» در شورای عالی انقلاب فرهنگی٬ برای طراحی و تدوین چشم¬اندازها٬ و ماموریت¬هایی که٬ مدیریت راهبردی کشور هم¬اکنون٬ با توجه به «¬نقشه ی جامع علمی کشور¬»، برای تحقق و پیاده سازی «¬سند راهبردی کشور در امور نخبگان¬»، (راهبرد کلان4 - راهبرد ملی1 – اقدام ملی2)٬ برای این مجموعه¬ی کلیدی (استعدادهای برتر) در نظر دارد.
۳. تصویب «¬ اساسنامه¬ » یِ با ساختار٬ چشم انداز و رسالت¬های جدید برای مدیریت واحد ستادی و عملیاتی «¬سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش¬پژوهان جوان» جدید با هیئت امنای فراوزارتی در «¬شورای عالی انقلاب فرهنگی»؛
بی¬شک این مهم٬ با عزم ملّی که از تدبیر مدیریت کلان راهبردی کشور نشأت می¬گیرد؛ تحقق خواهد یافت.
امید آن که با حمایت و درایت دولت تدبیر و امید بتوانیم بار دیگر شاهد رویش نهال آرامش، امید و نشاط در این دو مجموعه¬ی راهبردی، پایه و پیشرو میهن اسلامی¬مان باشیم.
امید آن که با برنامه¬ریزی و حمایت آگاهانه بتوانیم ضامن آینده¬ی توأم با عزّت، اقتدار و پرچم¬داری جهان اسلام باشیم.
امید آن که بتوانیم شاهد بسترسازی فتح فرداها باشیم.
امید آن که نقش موثری در تربیت نسلی داشته باشیم که اعتلای آرمان¬های بشری در دستان آن¬ها خواهد بود.


و من ا... التّوفیق و علیه التّکلان
با سپاس و احترام
جمعی از دانش آموزان سمپاد

رونوشتی مشابه هم به دکتر جهانگیری زده خواهد شد. (جمله اخیر جهت اطلاع بود و جز نامه نیست.)
Email address *
نام و نام خانوادگی *
Your answer
نام و شهر مرکز سمپاد (مثلاً فرزانگان1 تهران) *
Your answer
سال ورود به دبیرستان سمپاد *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy