แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สำหรับนำผลการประเมิน ไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
วันที่ รับบริการ *
MM
/
DD
/
YYYY
เพศ ของผู้รับบริการ *
อายุ (ตัวเลข) *
Your answer
สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม *
กลุ่มงานที่รับบริการ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สพป.เชียงใหม่ เขต 1. Report Abuse