แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใจบริการในพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประจำปี 2562
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ และเงินทุนหมุนเวียนท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

คำชี้แจง
กรุณาเลือกข้อที่ตรงความคิดเห็นของท่านมากที่สุด หรือ เติมข้อมูลลงในช่องว่าง ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบคำถาม

1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.สถานะผู้ใช้บริการ
5.ตำแหน่ง / ระดับการทำงาน
6.อายุการทำงาน
7.กลุ่มงานของเจ้าหน้าที่ให้บริการ
8.ติดต่อผู้ขอรับบริการ (ถ้ามี)
เบอรโทร.
Your answer
Email
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service