Perličky ze žákovských knížek | UMÍM ČEŠTINU?
Vyřešte osm záludných otázek sestavených z učitelských poznámek nasbíraných v žákovských knížkách a procvičíte si také: 
✔ pravopis, ✔ slovotvorbu a slovní zásobu, ✔ tvarosloví, ✔ větnou stavbu, ✔ sloh, ✔ porozumění textu, ✔ literární výchovu.
Zkrátka vše, co najdete v testech na umimcestinu.cz. POJĎME NA TO!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1) Označ poznámku, ve které není žádné sloveso v neurčitém tvaru. *
1 point
2) Další poznámka je výjimečná svou krkolomností. Milovníci čárek ihned zaplesají a snaží se spočítat, kolik čárek jsme v souvětí vypustili. Jaká je správná odpověď? »Dává pozor jestli dávám pozor a když si myslí že nedávám pozor tak nedává pozor.« *
1 point
3) Souvětí v úloze 2 je zajímavé i tím, že se v něm čtyřikrát opakuje slovo „pozor“. Přečtěte si ho znovu a určete, o který větný člen se v každé ze čtyř vět jedná (v daném pořadí). »Dává pozor jestli dávám pozor a když si myslí že nedávám pozor tak nedává pozor.« (Vzhledem k úloze 2 uvádíme souvětí opět bez čárek) *
1 point
4) Někdy zápisy v žákovských knížkách rodičům trochu zamotají hlavu, nemají-li po ruce dešifrovací klíč. Z které poznámky je zcela jasné, čím se žák provinil, i bez znalosti situačního kontextu? *
1 point
5) Který jazykový jev zavinil to, že následující poznámku vnímáme jako vtipnou? »Běhá po třídě a zvrací židličky.« *
1 point
6) Syn přinesl domů poznámku: »Bije spolužačku deštníkem, ač není jeho.« Zkuste na základě jazykového rozboru souvětí jednoznačně odpovědět, kdo nebo co „není jeho“. *
1 point
7) Ve kterém souvětí není žádná pravopisná chyba? *
1 point
8) A na závěr si dáme něco trochu těžšího. Ve které poznámce je pravopisná chyba? *
1 point
VÝBORNĚ, HOTOVO!
Podívejte se na vyhodnocení.
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy