Cvičný test profesní kvalifikace Pracovník dohledového centra 1.2.
Ke každé otázce vyberte jednu správnou odpověď.
Jméno *
Your answer
Příjmení *
Your answer
e-mail *
Your answer
1. Vlastnit majetek má právo každý, obsah vlastnického práva *
Vyberte správnou odpověď
Required
2. Vláda České republiky je orgánem, který vykonává *
Vyberte správnou odpověď
Required
3. Soudy v České republice tvoří soudní soustavu složenou *
Vyberte správnou odpověď
Required
4. Nejvyšší kontrolní úřad *
Vyberte správnou odpověď
Required
5. Pracovní poměr, jakož i práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele z pracovního poměru upravuje *
Vyberte správnou odpověď
Required
6. Smlouva podle občanského zákoníku *
Vyberte správnou odpověď
Required
7. V případech nutné obrany ten, kdo odvrací protiprávní útok a způsobí přitom útočníkovi újmu (škodu) *
Vyberte správnou odpověď
Required
8. Povinnost nahradit škodu (újmu) *
Vyberte správnou odpověď
Required
9. Náhrada újmy (škody) se provádí *
Vyberte správnou odpověď
Required
10. Srážky ze mzdy zaměstnance smějí být provedeny *
Vyberte správnou odpověď
Required
11. Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům zajistit zaměstnancům pracovní podmínky *
Vyberte správnou odpověď
Required
12. Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn *
Vyberte správnou odpověď
Required
13. Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu *
Vyberte správnou odpověď
Required
14. Použití zbraně může být trestným činem, tento trestný čin nespáchá *
Vyberte správnou odpověď
Required
15. Orgány činnými v trestním řízení *
Vyberte správnou odpověď
Required
16. Jednou ze zásad trestního řízení je zásada o vině osoby, proti které se vede trestní řízení *
Vyberte správnou odpověď
Required
17. Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy *
Vyberte správnou odpověď
Required
18. Zadržet osobu podezřelou ze spáchání trestného činu a omezit její osobní svobodu může *
Vyberte správnou odpověď
Required
19. Strážník je oprávněn ke vstupu do živnostenských provozoven *
Vyberte správnou odpověď
Required
20. Strážník je oprávněn použít služební zbraň *
Vyberte správnou odpověď
Required
21. Za škodu způsobenou strážníkem odpovídá *
Vyberte správnou odpověď
Required
22. Utajovanou informací je *
Vyberte správnou odpověď
Required
23. Původcem utajované informace je (jsou) *
Vyberte správnou odpověď
Required
24. Utajovaná informace se klasifikuje stupněm utajení na informace *
Vyberte správnou odpověď
Required
25. Ochrana utajovaných informací je zajišťována *
Vyberte správnou odpověď
Required
26. Fyzické osobě lze umožnit přístup k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné *
Vyberte správnou odpověď
Required
27. Subjektem oprávněným provozovat živnost *
Vyberte správnou odpověď
Required
28. Ostraha majetku a osob je podle zákona *
Vyberte správnou odpověď
Required
29. Ostraha majetku a osob je živností, pro kterou zákon stanoví odbornou způsobilost žadatele o koncesi a to *
Vyberte správnou odpověď
Required
30. Živnostenský úřad stanoví podnikateli podmínky provozování živnosti a to *
Vyberte správnou odpověď
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service