ใบสมัครลงทะเบียนเรียนวิธีเรียนออนไลน์
นักศึกษาที่มีความพร้อม (มีสมาร์ทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ต) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครลงทะเบียนเรียนโดยกรอกข้อมูลในใบสมัครนี้
ชื่อ - นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
อีเมล์แอดเดรส (e-Mail address)
แจ้งอีเมล์ภายหลังได้
วัน-เดือน-ปี เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
เป็นนักศึกษา กศน. ตำบล *
ชื่อครูประจำกลุ่ม *
ประสงค์จะศึกษาในระดับ *
***คำชีัแจงเพิ่มเติม***
1. ผู้ประสานงาน จะตอบกลับแจ้งผลการสมัคร ภายใน 3 วัน หลังจากสมัครลงทะเบียนเรียน
2. ติดต่อสอบถามรายละเอียด-ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่
นายบรรลุ ทองเข็ม
โทร. 0994592485
e-mail : banlu1962@gmail.com
Website : www.krubanlu.com
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ใช้ระบบ Google Classroom เป็นหลัก
ผู้เรียนต้องมีบัญชี gmail (Google Mail)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy