Anketa za roditelje
Poštovani roditelji,

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok na temelju članka 88. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 11. Zakona o strukovnom obrazovanju u okviru procesa samovrednovanja škole provodi anonimnu anketu.

Vaši će nam odgovori biti dragocjen pokazatelj u podizanju kvalitete rada naše škole na svim područjima.
Zato vas molimo da dajete potpune odgovore na sva pitanja.

Na sljedeća pitanja odgovorite na način da odaberete na skali procjene od 1-5 vaš odgovor s napomenom da 1 označava potpuno neslaganje s tvrdnjom, a 5 potpuno slaganje s tvrdnjom.

1. Odaberite razred u koji ide Vaše dijete *
2. Kao roditelj, izborom škole koju moje dijete pohađa sam *
potpuno nezadovoljan
potpuno zadovoljan
3. Moje dijete prosječno dnevno uči *
4. Moje dijete za računalom (ali ne za potrebe škole) dnevno u prosjeku provodi *
5. Podatke iz e-Dnevnika (ocjene, bilješke, izostanke) provjeravam *
nikada
vrlo često
6. Na roditeljske sastanke dolazim *
nikada
redovito
7. Nastavnici potiču učenike na učenje i postizanje boljeg uspjeha *
nimalo
u potpunosti
8. Nastavnici su upoznali učenike s kriterijima ocjenjivanja *
nimalo
u potpunosti
9. Nastavnici dosljedno provode i primjenjuju kriterije ocjenjivanja *
nimalo
u potpunosti
10. Nastavnici su spremni dati informacije i izvan termina individualnih konzultacija *
nimalo
u potpunosti
11. Dvosmjenski rad utječe na kvalitetu nastave i postignuća učenika *
nimalo
u velikoj mjeri
12. U školi postoji dovoljan broj različitih izvannastavnih aktivnosti *
nimalo
u potpunosti
13. Roditelji su dobro obaviješteni i pravovremeno dobivaju informacije o zbivanjima u školi *
nimalo
u potpunosti
14. Izrečene pedagoške mjere pozitivno utječu na učenike *
nimalo
u potpunosti
15. Ako se u školi dogode slučajevi nasilja oni se uspješno i pravovremeno rješavaju *
nimalo
u potpunosti
16. U okviru svog radnog vremena uprava škole (ravnatelj, stručna služba, administrativno osoblje) u dovoljnoj mjeri pružaju potrebne usluge i pomoć roditeljima *
nimalo
u potpunosti
17. Škola u dovoljnoj mjeri organizira za učenike različita događanja, edukacije, predavanja, radionice, posjete stručnjaka raznih profila i sl. *
nimalo
u potpunosti
18. Škola dovoljno često organizira stručne ekskurzije i terensku nastavu za učenike *
nimalo
u potpunosti
19. Vijeće roditelja dobro je organizirano i informirano *
nimalo
u potpunosti
20. Po mom mišljenju, da može o tome sada odlučiti moje dijete bi *
21. Procjenjujem da škola u dovoljnoj mjeri priprema moje dijete za buduće zanimanje *
nedovoljno
u potpunosti
22. Ocijenite svoje zadovoljstvo školom u cijelosti *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service