Prihláška na zimný tábor od 6.3.-10.3.2017

Milí rodičia,

radi by sme Vás informovali o podmienkach prímestského tábora.

Doprava - autobusom č. 14 o 8:15 z Lokomotívy (zastávka Havlíčkova), príchod 17:00 na Lokomotívu (zastávka Havlíčkova)

Prosíme Vás, aby ste sa v prvý deň tábora  dostavili na zastávku  Havlíčkova (smer Jahodná) najneskôr o 8:00, ostatné dni tábora o 8:05.

Strava – deti  majú v stredisku zabezpečený  obed,  pitný režim - čaj, ak má dieťa špeciálnu diétu, alebo je vegetarián, užíva
lieky,(nezabudnite ich pribaliť s rozpisom dávkovania) a uveďte to  do poznámky!!! Vy  viete, akými  “jedákmi” sú Vaše deti. Podľa toho im pripravte desiatu a pitný režim.

Vaše deti sa budú venovať lyžovaniu a snowboardovaniu, hrám na snehu, spoločenským hrám v herni, podľa poveternostných podmienok. Počas dňa sa budú Vašim deťom venovať  skúsení pedagógovia ( ktorí ich od Vás prevezmú na zastávke autobusu) a inštruktori snežných športov.

Pribaľte im rezervné rukavice, čiapku a ponožky, poprípade nohavice, ak by tieto veci mali mokré tak na výmenu, potreby do bazénu a sauny im pribalíte podľa pokynov, ktoré dostanete po prvom  dni tábora.

Športovú výstroj, batohy, vaky  prosím zreteľne označte, aby si ich deti poznali.

Bezpečnosť - vo vlastnom záujme o bezpečnosť dieťaťa, prosíme nezabudnite na prilby a okuliare a reflexné prvky. (podľa novely zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe platnrj od 1.11. 2015)

Kópiu kartičky zdravotného poistenia - dieťaťa prosím odovzdajte pri nástupe pedagógom.

Deti budú oboznámené s pravidlami správania sa a bezpečnosťou počas výcviku lyžovania a snowboardovania (biely kódex) inštruktormi snežných športov, organizačnými pokynmi a bezpečnosťou počas ďalších aktivít pedagógmi i hneď po príchode do zimného strediska.

Voda v bazéne má hĺbku 150 cm, preto je nutné menej zdatným plavcom pribaliť k plaveckým potrebám nafukovacie rukávniky

Zdôraznite preto Vašim deťom, aby dodržiavali organizačné pokyny a zásady bezpečnosti počas priebehu tábora.

Vaše deti sa budú venovať zimným športom s určitým rizikom poranenia, doporučujeme aby používali ďalšie ochranné pomôcky, pre minimalizáciu rizika.

Prosíme, aby deti nemali pri sebe žiadne cenné veci, za ich stratu alebo odcudzenie nenesieme zodpovednosť.

Ak Vaše dieťa opakovane poruší organizačné pokyny, pravidlá bezpečného správania sa počas zimných športov, svojim správaním by mohol spôsobiť ujmu sebe alebo druhým kamarátom, môže byť vylúčené z ďalšej účasti v tábore.

Vyhradzujeme si právo na zmenu programu – v závislosti od počasia, snehových podmienok

Akceptujeme prihlášky doručené 3 dni pred začiatkom tábora.

Platba - 139 eur
- do variabilného symbolu prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa, ktoré sa zúčastní tábora, do poznámky napíšte meno dieťaťa.

Číslo účtu : VÚB  IBAN: SK 13 0200 0000 0030 8571 3758

Storno poplatky : do 4 dní pred začiatkom tábora 100% 3 a menej dní pred začiatkom tábora - 0% z poplatku.

Pre ďalšie informácie, otázky, tel.č. 0903 261 554, 0903 387 074

Ďakujeme

JAKASKI


  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question