ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาทำเครื่องหมาย / ที่ท่านต้องการในช่องว่าง
1. ท่านมารับบริการที่เทศบาลตำบลหลวงใต้บ่อยเพียงใด (เลือกคำตอบข้อใดข้อหนึ่ง) *
2. ท่านมักจะมารับบริการที่เทศบาลตำบลหลวงใต้ในช่วงเวลาใด (เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง) *
3. เพศ *
4. อายุ *
5. สถานภาพ *
6. การศึกษา *
7. อาชีพ *
8. รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน *
9. ปัจจุบันอาศัยอยู่หมู่บ้าน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy