"Wolność wypowiedzi i zrzeszania się prokuratorów",  Warszawa 12-13.04.2024  warsztat transgraniczny, TRIIAL 2 - karta zgłoszenia / "Freedom of expression and association of prosecutors", Warsaw 12-13 April 2024  cross-border workshop, TRIIAL 2 - application form. Język roboczy seminarium - angielski. Working language - English. 
Proszę o staranne wypełnienie zgłoszenia / Please fill in the application form

Wypełniając niniejszy formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby wydarzenia. Zgoda może być cofnięta w całości lub w części w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres joanna.gadek@inpris.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Jednak w takim przypadku może nie być możliwe świadczenie usługi lub prowadzenie działalności na rzecz takiego wnioskodawcy.

By filling this form, I authorise the processing of my personal data for the purpose of the event. Consent may be withdrawn, in whole or in part, at any time by written declaration to joanna.gadek@inpris.pl, without affecting the lawfulness of the data processing carried out on the basis of the consent until its withdrawal. However, in this case it may not be possible to provide the service or activity to such an applicant.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko / Name and surname *
Adres e-mail / email address
*
Zawód prawniczy/Legal Profession 
*
W przypadku innego zawodu prawniczego proszę określić jaki / In the case of another legal profession, please specify (barrister, solicitor, academia etc.)
Nazwa instytucji / Name of the institution 
*
Miejsce zatrudnienia/ Place of employment *
Country/EU member state/Kraj pochodzenia
*
Chcę uczestniczyć / I would like to participate
*
W przypadku uczestnictwa w Warszawie czy mamy zaspokoić jakieś specjalne potrzeby np. dieta (jeśli tak, to jaka) itp? / In case of participation in person do you have any special needs such as diet, etc? 
Jaka jest moja motywacja do udziału w tym seminarium (do 200 wyrazów)/Why I would like to participate in the seminar (up to 200 words)?
*
Przedstaw krótko przebieg swojej kariery zawodowej (najważniejsze osiągnięcia)?Short CV (my main professional achievements). 
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy