แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสื่อออนไลน์ ของเว็บไซต์กองงานพัสดุ
คำชี้แจง แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสื่อออนไลน์ ของเว็บไซต์กองงานพัสดุ ซึ่งผลการประเมินครั้งนี้จะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ ต่อไป จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดแสดงความคิดเห็นหรือกรอกข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse