Изследване на житейската нагласа

Здравейте,

Настоящото изследване има за цел да проучи какви са нагласите Ви към нещата от живота. Въпросникът е съставен от твърдения, свързани с най-различни преживявания и ситуации, в които човек попада.

Молим Ви да отразите Вашето собствено мнение по отношение на всяко едно от представените твърдения. Възможно е някои твърдения да отразяват ситуации или реакции, които не са типични за Вас. Независимо от собствените Ви предпочитания, можете да бъдете сигурни, че много други хора биха се съгласили с Вас.

Попълването на анкетата е анонимно и ще отнеме около 20 минути. Резултатите от изследването ще бъдат използвани за научни анализи. Вашето мнение е изключително важно и ще допринесе за подобряване на отношенията между хората и бизнес средата.

За да изразите своето мнение, моля, отбележете срещу всяко твърдение степента на вашето съгласие, като използвате следната скала:
1 - Категорично несъгласен/а;
2 - Несъгласен/а
3 - Не мога да преценя;
4 - Съгласен/а
5 - Категорично съгласен/а

За въпроси и повече информация относно изследването можете да се свържете с мен на juls.psychology@gmail.com

Имам високи изисквания към себе си и околните *
Категорично несъгласен/а
Категорично съгласен/а
Работяга съм *
Категорично несъгласен/а
Категорично съгласен/а
Не съм силно мотивиран/а да успявам *
Категорично несъгласен/а
Категорично съгласен/а
Реализирам плановете си *
Категорично несъгласен/а
Категорично съгласен/а
В работата си влагам малко време и усилия *
Категорично несъгласен/а
Категорично съгласен/а
Отдавам се изцяло на това, което върша *
Категорично несъгласен/а
Категорично съгласен/а
Върша повече, отколкото се очаква от мен *
Категорично несъгласен/а
Категорично съгласен/а
Държа на качеството *
Категорично несъгласен/а
Категорично съгласен/а
Влагам толкова усилия в работата, колкото е необходимо *
Категорично несъгласен/а
Категорично съгласен/а
Стремя се право към целта *
Категорично несъгласен/а
Категорично съгласен/а
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service