UltraEbre Swim Marathon 2023 - SINGLE
Inscripció - Inscripción - Registration
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Normativa General / General Rules
Accepto la normativa / Acepto la normativa / Accept the rules *
Descàrrec de responsabilitats / Descarga de responsabilidades / Disclaimer of Liability
CATALÀ.
ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I DESCÀRREGA DE RESPONSABILITATS
1. Organització. L'UltraEbre Swim Marathon està organitzada per l’associació esportiva sense ànim de lucre xswim project amb el recolzament de diverses institucions i patrocinadors.
2. Reglament de la prova. Conec el contingut del reglament de la prova que vaig a realitzar i l’accepto.
3. Salut i estat físic, seguretat de la prova i l’assegurança.
a) Absolc de qualsevol responsabilitat als organitzadors i voluntaris de la prova, per qualsevol dany físic o material que succeeixi, o que estigui causat per mi, abans, durant o després de la prova, inclòs en entrenaments.
b) Declaro que estic físicament en forma i he entrenat suficient per la prova i un metge col·legiat ha fet un reconeixement del meu estat físic.
c) Consenteixo rebre tractament mèdic por qualsevol autoritat mèdica, ja que es considera prudent en el cas de lesió, accident i/o malaltia durant la prova.
d) Els organitzadors proporcionaran tant la seguretat durant la prova com primers auxilis, si fos necessari, a través de caiacs i embarcacions de seguretat, i, ambulàncies, que estaran disponibles per assistir als participants.
e) Comprenc que, com a participant, sóc responsable de la meva seguretat personal i del meu equipament personal i possessions.

Declaro que totes les dades fetes constar a la inscripció son veraces

CASTELLANO
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y DESCARGA DE RESPONSABILIDADES
1. Organización. La UltraEbre Swim Marathon está organizada por la asociación deportiva sin ánimo de lucro xswim project con el apoyo de diversas instituciones y patrocinadores.
2. Reglamento de la prueba. Conozco el contenido del reglamento de la prueba que voy a realizar y la acepto.
3. Salud y estado físico, seguridad de la prueba y el seguro.
a) Absuelvo de cualquier responsabilidad a los organizadores y voluntarios de la prueba, por cualquier daño físico o material que suceda, o que esté causado por mí, antes, durante o después de la prueba, incluido en entrenamientos.
b) Declaro que estoy físicamente en forma y he entrenado suficiente para la prueba y un médico colegiado ha hecho un reconocimiento de mi estado físico.
c) Consiento recibir tratamiento médico por cualquier autoridad médica, ya que se considera prudente en el caso de lesión, accidente y/o enfermedad durante la prueba.
d) Los organizadores proporcionarán tanto la seguridad durante la prueba como primeros auxilios, si fuera necesario, a través de kayaks y embarcaciones de seguridad, y, ambulancias, que estarán disponibles para asistir a los participantes.
e) Comprendo que, como participante, soy responsable de mi seguridad personal y de mi equipamiento personal y posesiones.

Declaro que todos los datos hechos constar en la inscripción son veraces

ENGLISH
ACCEPTANCE OF TERMS AND DISCLAIMER OF LIABILITY
1. Organization. I hereby agree to participate in the UltraEbre Swim Marathon organised by the non-profit sport association xswim project with the support of various institutions and sponsors.
2. Event rules. I know and accept the content of the rules of the event.
3. Health and fitness, safety of the event and insurance.
a)  I hereby hold the event organisers and volunteers harmless for any physical harm or damage to property which occurs, or which is caused by me, before, during or after the event, including during training.
b) I declare that I am physically fit and I have trained enough for the event and a I am in a good physical condition.
c) If the organisers consider to be necessary, I hereby agree to receive first aid or medical treatment from any medical authority should this be deemed appropriate in case of an injury, accident and/or illness during the event.
d) Organizers will provide both safety during the test and first aid, if necessary, through kayaks and safety craft, and, ambulances, that will be available to assist participants.
e) I understand that, as a participant, I am responsible for my personal safety and my personal equipment and possessions.

I declare that all the data recorded in the registration are true
Accepto les condicions / Acepto las condiciones / Accept the terms *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy