KLIENDI TAGASISIDE KÜSIMUSTIK
Hea klient / koostööpartner!

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (VTL) palub Teil osaleda järgnevas uuringus, et saaksime muuta oma tegevust veel enam kliendile orienteeritumaks ning tõsta pakutavate teenuste kvaliteeti.
Loodame, et leiate 5 - 10 minutit küsimustiku täitmiseks ning annate meile väärtuslikku tagasisidet. Küsimustikule vastamine on anonüümne.

Palun määratlege vastaja profiil: *
Missuguse piirkondliku labori teenuseid Te tavaliselt kasutate? *
Required
Kui sageli Te VTL-i teenuseid kasutate? *
Kui kaua Te olete VTL-i teenuseid kasutanud? *
Palun valige skaalal number, mis kõige täpsemini vastab Teie arvamisele VTL-i teenuste kohta. *
1 - üldse ei ole rahul
2 - pigem ei ole rahul
3 - ei oska öelda
4 - pigem rahul
5 - väga rahul
Hinnatase
Teenuse kvaliteet / usaldusväärsus
Teenuse osutamise kiirus
Teenuse kättesaadavus
Pakutavate teenuste valik
Vastuvõtutöötajate teenindusvalmidus
Kontaktisikute kompetentsus küsimuste lahendamisel
Kui valisite "pigem ei ole rahul" või "üldse ei ole rahul", palun põhjendage.
Your answer
Kui oluline on Teie jaoks analüüsi- / uuringumeetodi akrediteeritus? *
Kuidas hindate VTL-i teenuseid võrreldes teiste sarnaste teenusepakkujatega? *
Kas Teil on tulnud ette probleeme / arusaamatusi VTL-i teenuste kasutamisel? *
Kas olete rahul tekkinud probleemi / arusaamatuse lahendamise ja tulemustega?
Kui valisite "pigem ei ole rahul" või "üldse ei ole rahul", palun põhjendage.
Your answer
Kas Teile sobivad proovide vastuvõtuajad VTL-is (E-N 8 - 15:30, R 8 - 13:00)? *
Kui valisite "pigem ei sobi" või "ei sobi üldse", palun põhjendage.
Your answer
Kuidas hindate labori poolt väljastatud katseprotokollide / uurimisteadete lihtsust, korrektsust ja arusaadavust? *
Kui valisite "pigem ei ole rahul" või "üldse ei ole rahul", palun põhjendage.
Your answer
Millist viisi eelistate katseprotokollide / uurimisteadete kättesaamisel? *
Required
Millist infokanalit eelistate teabe hankimiseks VTL-is pakutavate teenuste kohta? *
Required
Kas VTL peaks Teie arvates lisama teenuste nimekirja ka proovide võtmise teenuse?
Milliseid laboriteenuseid / analüüse / uuringuid, lisaks senistele, peaks VTL Teie meelest veel pakkuma?
Your answer
Muud märkused, kommentaarid:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service