Mochicon 2019 - zgłoszenie stoiska
Wysyłając formularz oświadczasz, że zapoznałeś się oraz akceptujesz warunki regulaminu.
Imię i nazwisko *
Numer kontaktowy *
Adres e-mail *
Nazwa stoiska *
Rodzaj stoiska *
Jakiego rodzaju towar będzie wystawiany: handmade, art, merch, itp.
Opis stoiska *
Informacja o asortymencie dla organizatora.
Opis stoiska
Opis do publikacji, mile widziany link do strony/fanpage.
Logo stoiska
Logo stosika będzie umieszczone wraz z opisem na stronie wydarzenia.
Opcja rozliczenia *
Dane do faktury
Jeśli NIE chcesz otrzymać faktury VAT, zostaw puste pole.
Zapotrzebowanie na ławki oraz krzesła *
Ilość ławek na długość X ilość ławek na szerokość
Zapotrzebowanie na prąd *
Dane osób obsługujących stoisko *
Ilość darmowych wejściówek zależy od ilości wynajętych ławek i została określona regulaminem wystawców.
Dodatkowe uwagi
Zgoda na przetwarzanie danych *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyjęcia niniejszego zgłoszenia na podstawie pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach realizacji zgłoszeń jest "Bora" Bogusław Rakowski z siedzibą w Radlinie przy ul. ks. kard. Bolesława Kominka 153/2, 44-310 Radlin. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji wydarzenia "Mochicon 2019" odbywającego się w Rybniku oraz w celach statystycznych i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia niniejszego zgłoszenia.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service