สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
แบบประเมินความพึงพอใจ การเข้าใช้เว็บไซต์สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

โปรเลือกความพึงพอใจตามความเห็นของท่าน ซึ่งความหมายของระดับความคิดเห็นมีดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง

ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content):
ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน *
ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง *
ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ *
ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design)
ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าเว็บไซต์ *
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน *
เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย *
ระดับความพึงพอใจโดยรวม
โดยภาพรวมท่านมีความถึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาในระดับใด *
โดยภาพรวมท่านมีความถึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด *
ข้อเสนอแนะ / แนวความคิด เพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms