Formularz zgłoszeniowy Walnego Zgromadzenia Członków Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy
Program Walnego Zgromadzenia Członków Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy
w dniu 12.06.2019 r. godz. 15.00, Centrum Biznesowo - Konferencyjne ZIG Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie umocowania Zgromadzenia do obradowania.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza/Protokolanta Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy.
14. Propozycja zmian Statutu ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, dyskusja, podjęcie uchwały o zmianie Statutu.
15. Przedstawienie planu działań ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy na rok 2019.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
Email address *
Nazwa Firmy *
Your answer
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Stanowisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Telefon *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Zachodnia Izba Gospodarcza. Report Abuse - Terms of Service