DNI PRZEMYSŁU I ŻEGLUGI 21.07.2018 Krapkowice Rezerwacja wizyt w firmach
Zasady rezerwacji wizyt w firmach:

1. Rezerwacja dotyczy zapisów na bezpłatne wizyty w firmach podczas "DNI PRZEMYSŁU I ŻEGLUGI"
w dniu: 21.07.2018 r. w Krapkowicach.
2. Rezerwacji internetowej można dokonać wysyłając niniejszy formularz do czwartku, 19.07.2018.
3. Dzieci do lat 18 mogą wziąć udział w wizytach w firmach tylko pod nadzorem rodziców bądź ich opiekunów i podlega to weryfikacji.
4. W odpowiedzi na przesłany formularz na podany adres e-mail wysłany zostanie do 1 dnia od wypełnienia formularza indywidualny numer rezerwacji.
5. Ilość osób biorących udział w wizytach w firmach jest ograniczona. W przypadku przekroczenia limitu miejsc otrzymasz mailowy komunikat z prośbą o wybranie wizyty w innej firmie lub informację o braku dostępnych miejsc.
6. W celu ewentualnego odwołania rezerwacji prosimy odpowiedzieć "NIE" w mailu zwrotnym na adres zwiedzaniefirm@gmail.com

7. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 38,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ocrg.opolskie.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu InduCult2.0 / celach kontaktowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
UWAGA!
9) rejestrując się na wybraną wizytę w firmie wyraża Pani/Pan zgodę na rejestrację poprzez formularz serwisu Google oraz akceptuje Pani/Pan regulamin i politykę prywatności Google, dostępną na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

UWAGA!!!
Szczegółowy harmonogram wizyt w firmach z dokładnymi godzinami odjazdów z poszczególnych przystanków dostępny jest na stronie internetowej: www.ocrg.opolskie.pl w zakładce "Aktualności".

Email address *
Ilość osób *
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i zapoznałam/zapoznałem się z powyższymi zasadami rezerwacji wizyt w firmach i akceptuję je bez wyjątków *
Akceptuję harmonogram wizyt w firmach z dokładnymi godzinami odjazdów z poszczególnych przystanków dostępny na stronie internetowej: www.ocrg.opolskie.pl w zakładce "Aktualności" *
Którą firmę chcesz zwiedzić? *
Z jakiego przystanku chcesz wyjechać? *
UWAGA! Godziny odjazdów z podanych poniżej przystanków zależą od wizyty w wybranej firmie i znajdują się na stronie internetowej www.ocrg.opolskie.pl w zakładce "Aktualności".
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms