Sokoliarsky Tábor / Falcon Camp
Záväzná prihláška do letného Sokoliarskeho tábora

Prosím vyplňte všetky kolónky tohto formuláru. Po jeho zaslaní sa Vám ozveme kvôli potvrdeniu prihlášky.

Osobitné upozornenie pre rodičov:
Keďže nám skúsenosti hovoria, že opatrnosti nie je nikdy dosť upozorňujeme všetkých rodičov, že zamlčaním dôležitých skutočností ohľadom zdravotného stavu dieťaťa môže viesť k nepredvídaným situáciám a problémom, ktoré môžu končiť nepríjemným zážitkom pre dieťa ako aj pre rodiča. Za pochopenie Vám ďakujeme.

-------------------------------------

Mandatory application to Falcon camp

Please fill in all fields in this form. After you send it, we will contact you to confirm your application.

Email address *
Cena a termín / Price and date
Termín A : od 10.-17.Júla 2019 Termín B : od 28.júl - 4.august 2019
Cena za turnus na jedno dieťa 248,- Eur

Rodič/Platca si je vedomý záväznosti tejto prihlášky a súčasne sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s organizovaním SOKOLIARSKEHO TÁBORA zálohu vo výške 48,- Eur / v prípade stornovania prihlášky nebude vrátená/.

--------------------------------------------------

Camp A: July10 - July17 2019 Camp B: July28 - August4 2019
Price per turnus per child 248, - Eur

Parent / Payer is aware of the liability of this application and, at the same time, undertakes to pay the costs associated with organization of the Falcon camp with a deposit of EUR 48, - if canceled, the deposit will not be refunded.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.