แบบสอบถามความพึงพอใจ ด้านการส่งเสริมการสร้างสุนทรีภาพ การบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้และความปลอดภัย
กรุณาเลือกในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอมถาม *
1. ความเหมาะสมของโต๊ะเรียน เก้าอี้ ในการใช้งาน *
2. อาคารเรียนดูสะอาด ถูกสุขลักษณะ *
3. พื้นที่ภายในห้องเรียน ทางเดิน และภายนอกอาคารสะอาด *
4. แสงสว่างในห้องเรียนมีความเหมาะสม *
5. การรักษาความสะอาดของอาคาร และการจัดเก็บขยะ *
6. พื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม *
7. ระบบรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในการเข้าออกมหาวิทยาลัย *
8. ถังดับเพลิงมีพร้อมใช้งานและสะดวกรวดเร็ว *
9. ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า *
10. ความเหมาะสม เพียงพอของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) *
11. แสงสว่างบริเวณโดยรอบอาคารและโดยรอบมหาวิทยาลัย *
12. ความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์โดยสาร *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.